lördag, januari 09, 2010

Läs Ingrid Carlqvists blogg

Jag vill härmed rekommendera mina läsare att ta del av Ingrid Carlqvists blogg Inteutanminasoner's Blog.

Ingrid Carlqvist:

"Jag drivs av ett starkt rättspatos och finner det märkligt att inte alla människor har nolltolerans mot att oskyldiga hamnar i fängelse. Det är min fasta övertygelse att barn har rätt till båda sina föräldrar och att det avskiljande av pappor som nu sker med myndigheternas goda minne, måste få ett slut."

Inte undra på att Carlqvist drog på sig feministernas vrede. Att inneha ett "starkt rättspatos" och att även påstå en sådan sak som att "barn har rätt till båda sina föräldrar" torde vara att betrakta som en dödssynd i dagens feministiska tidevarv.

Ingrid Carlqvist:
http://inteutanminasoner.wordpress.com/

1 kommentar:

nNick sa...

Jag tycker att feminismen borde exporteras till muslimska länderna och Afrika. I överhuvudtaget till länderna där populationstillväxten är som störst.