söndag, juli 18, 2010

August Strindberg avsåg att krossa näsbenet på feministen Sophie Adlersparre

Jag läste en notis om Camilla Läckberg och hennes man Martin Mellin i Expressen. I aktuell notis gjorde Läckberg ett försök att framstå som politiskt korrekt i allmänhetens ögon. Dessvärre kom Läckberg inte ens i närheten av Jens Orbacks numera klassiska utspel om sin mormors härliga syster i Kanada. Ni minns väl Orbacks inofficiella världsrekord i politisk korrekthet? Orback vågade en gång i tiden trotsa HBT-rörelsens krav på särlagstiftning, varpå rörelsen titulerade Orback homofob. Orback såg sin politiska karriär hotad varför han omgående tillmötesgick Sveriges gaylobby genom att bedyra sin tolerans gällande homo- och bisexualitet. Orback åberopade sin mormors härliga syster i Kanada som bevis på sin oerhörda tolerans. Orbacks mormors härliga syster i Kanada levde nämligen inte tillsammans med en man, ej heller med en kvinna, utan med en häst! Tala om att vara tolerant. Läckberg mäktade visserligen inte med att överträffa Orbacks bedrift, men väl att tillgodogöra sig feministernas gunst.

Camilla Läckberg i Expressen 2010:

"Vi delar på allt arbete med hus och barn och stöttar varandra både privat och yrkesmässigt."

Författaren, dramatikern och samhällskritikern August Strindberg fattas folket i en tid då många av landets namnkunniga författare tycks medels allsköns fjäsk kokettera för makthavarna.

August Strindberg om feministen Sophie Adlesparre 1885:

"Detta endast och synnerligast för att jag skall få krossa näsbenet på Sophie Adlersparre som i ett lömskt bref till Siri angifvit sig som processens anläggare."

August Strindberg i ett brev till Verner von Heidenstam 1888:

"Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och lifmoder, allra bäst dock som slida!"

Expressen:
Camilla Läckbergs stora stöd i livet - Martin Melin

Wikipdia:
August Strindberg

Tidigare inlägg i samma tema:
Sverigedemokraternas Kent Ekeroth citerade Jens Orback

Inga kommentarer: