måndag, mars 21, 2011

Meningslös jämställdhetsstatistik i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter publicerade idag en artikel innehållande jämställdhetsstatistik gällande Stockholms blodgivare.

Dagens Nyheter:

"I Stockholm är blodgivarna jämställda, lika många män som kvinnor ger blod, visar en sammanställning som gjorts av Stockholms blodgivare."

Vad kostade Stockholms blodgivares meningslösa jämställdhetsstatistik skattebetalarna? Hur många genusvetare, genuskonsulter, förändringspiloter och f-n och hans moster undslapp ett förvärvsarbete genom att medverka till ovanstående jämställdhetsstatistik?

Albert Einstein:

"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Varför undersökte Stockholms blodgivare överhuvudtaget blodgivarnas könstillhörighet? Och varför publicerade Dagens Nyheter "forskningens" resultat? Jämställdhet, Sveriges nya statsreligion.

Dagens Nyheter:
Jämställda blodgivare i Stockholm

Inga kommentarer: