lördag, maj 07, 2011

Genusanalys: Marknadsekonomi är big business

Minns ni feministernas gap och skrik om GB:s glass Girlie? Det kommersiella genusskojeriet tog sig ännu ett uttryck i samband med att mediabolaget Egmont Kärnan nyligen lanserade två nya tidningar, tidningen Goal Junior med killar som målgrupp och tidningen Emma med tjejer som målgrupp. Egmont Kärnan ansåg inte att feministernas oskrivna lagar om genuscensur inskränkte tryckfrihetsförordningen och lät således svenska folket avgöra innehållet i företagets nya tidningar. Feministerna gick föga förvånande i taket då man insåg att kundernas preferenser tilläts ligga till grund för innehållet i respektive tidning. Medborgarna torde vara utleda på feminismens inskränkta människosyn och inte ens barnen tål längre att höra talas om ordet genus. Trots att barnen redan i förskoleåldern utsätts för ett psykiatriskt experiment i form av dagens genuspolitiskt korrekta genuspedagogik och trots att barnen nästan dagligen matas med genuspropaganda via TV, radio och inte minst via tidningar så vill pojkar ändock läsa om Zlatan, Ronaldo och Messi medan tjejer vill veta mer om Miley Cyrus och Eric Saade.

En osynlig, marknadsekonomisk handpåläggning skulle med största säkerhet förmå Egmont Kärnan att genuscertifiera innehållet i Goal Junior och Emma. Feministerna borde därför köpa Tidningen Genus, utgiven av Nationella sekretariatet för genusforskning, till sina könsneutrala barn. Feministernas tilltänkta köpbojkott skulle dock sannolikt inte påverka Egmonts försäljning i någon nämnvärd utsträckning eftersom alla någorlunda förnuftiga föräldrar av lättförståeliga skäl istället skulle köpa tidningen Emma och tidningen Goal Junior. Dessvärre tycks feministerna inte bara sakna kompetens avseende matematisk statistik utan även sakna kompetens avseende grundläggande ekonomiska samband som utbud och efterfrågan. Mana till köpbojkott eller håll klaffen, men censurera för böveln inte medborgarnas rätt till information.

Stackars feministernas barn som måste läsa en djupintervju med Tiina Rosenberg i en könsrasistisk tidning som Tidningen Genus istället för att läsa om idoler som Zlatan, Messi, Ronaldo, Miley Cyrus och Eric Saade i tidningar som Goal Junior och Emma.

Medievärlden:

"Varför är tidningarna så könsstereotypa, Egmont?

Linda Nehlstedt är affärsområdeschef på Egmont Kärnan som startar tjejtidningen Emma och killtidningen Goal Junior i maj.

– Det är en tolkningsfråga.

Du tycker inte att de är könsstereotypa?

– Vi har bjudit in grupper av killar och tjejer som har fått svara på vad de vill läsa om. Vi har sedan gjort tidningar som svarar mot deras önskemål."

Märk väl massmedias genuspolitiskt korrekta ton i nyhetsrapporteringen kring Egmont Kärnans nya tidningar i ovanstående citat och i nedanstående länksamling.

Medievärlden:
Varför är tidningarna så könsstereotypa, Egmont?

Svenska Dagbladet:
Könsstereotyper är big business

Metro:
Egmont gör "tjejig" tjejtidning och "cool" killtidning

Aftonbladet:
Pyssel för flickor – fotboll för pojkar

Inga kommentarer: