torsdag, juni 02, 2011

Nobelpristagare tar bladet från munnen

Viktigt Meddelande till Allmänheten! Håll er inomhus, stäng dörrar och fönster, läs antifeministiska bloggar för mer information.

Svenska Dagbladet:

"Den kontroversielle Nobelpristagaren VS Naipaul fortsätter att sticka ut hakan. I en intervju med Royal Geographic Society säger författaren att han inte ser någon kvinna som jämbördig med honom på litteraturens område."

"- Min förläggare som hade så bra smak och fungerade så väl som redaktör, när hon blev författare, ve och fasa, blev det bara feminin smörja, säger VS Naipaul som också avfärdar Jane Austen för dennas ”sentimentala ambitioner”."

Ett feministiskt bombardemang av aldrig tidigare skådat slag väntas inom loppet av några timmar som en motreaktion på Naipauls dödsföraktande utspel. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Författaren, dramatikern och samhällskritikern August Strindberg fattas folket i en tid då många av landets namnkunniga författare tycks medels allsköns fjäsk kokettera för makthavarna.

August Strindberg i ett brev till Verner von Heidenstam 1888:

"Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och lifmoder, allra bäst dock som slida!"

Ett uttalande från slutet av förrförra seklet? Nej, tvärtom. Strindberg var minst 100 år före sin tid, se nedan.

Wikipedia:

"Centrala temat i Fadren är kampen mellan könen. Fadren handlar om en kvinna som driver sin make in i en osäkerhet, som slutar med grubbel, förvirring och slaganfall. Det är Ryttmästarn som är hennes make, han har intellektuella intressen, är överkänslig och har lätt att brusa upp. Frun Laura använder hans labila ställning till sin fördel. Laura vill att fadren ska tro att han är tokig och hon talar om för honom att han inte är pappa till hennes dotter Bertha."

Svenska Dagbladet:
Nobelpristagare avfärdar kvinnor

Wikipedia:
Fadren

Tidigare inlägg i samma tema:
August Strindberg avsåg att krossa näsbenet på feministen Sophie Adlersparre

Inga kommentarer: