måndag, december 05, 2011

Konstig konststatistik i Svenska Dagbladet

Förr använde man sig av storheter som längd, vikt och volym för att relatera saker och ting till varandra, men i Sverige av idag mäts numera nästan allting endast i en ny superstorhet framtagen av forskare på landets genusvetenskapliga elitinstitutioner. Storheten kallas kort och gott för könsfördelning och används till att mäta allting av värde på vår jord.
Svenska Dagbladet rapporterade idag till exempel om könsfördelning avseende statliga och kommunala konstmuseers förvärv av konstverk.

Svenska Dagbladet:

"Färre än vart tredje konstverk som förvärvas av landets största statliga och kommunala konstmuseer är gjort av en kvinnlig konstnär."

I ett normalt samhälle borde ovanstående statistik inte innebära någon större sensation, ty konstverk skapade av män kanske rentutav höll en högre konstnärlig kvalité och därigenom borde premieras på bekostnad av konstverk skapade av kvinnor. I dagens Sverige ska dock allting mätas utifrån genusvetarnas nya fantastiska storhet könsfördelning och dess enhet procent. Därför presenteras ovanstående statistik som om förhållandet mellan upphovsmännens könstillhörighet vore ett problem.

Svenska Dagbladet:

"- Med den här takten så kommer det att ta ungefär hundra år tills vi når en nivå på 50/50, konstaterar konsthistorikern Linda Fagerström."

Konsthistorikern Linda Fagerström anslog ett genusperspektiv på statens och kommunernas förvärv av konstverk. Konstverk ska enligt Fagerström alltså inte i första hand leva upp till högt ställda krav på konstnärlig kvalité utan snarare i första hand säkerställa jämställdhet avseende upphovsmännens könstillhörighet. Vi medborgare ska alltså riskera att få mindre sevärda konstverk för pengarna med anledning av feminismens fåniga strävan efter 50 procents könsfördelning mellan män och kvinnor. Jag vet som vanligt inte om jag ska skratta eller gråta åt genuseländet i vårt avlånga land.

Varför blev förresten aktuell jämställdhetsstatistik överhuvudtaget till en nyhet i en svensk dagstidning och varför presenterades aktuell statistik som om förhållandet mellan upphovsmännens könstillhörighet vore ett jämställdhetsproblem? Svenska Dagbladet lät som av en ren tillfällighet också bli att beskriva urvalsgruppens könssammansättning. Måhända skapas betydligt fler konstverk avsedda för statliga och kommunala konstmuseer av män än av kvinnor? I sådana fall torde ovanstående statistik inte ens förefalla vara fullt så ojämställd som Svenska Dagbladet avsåg påskina i tidningens genusvinklade artikel. Ett faktum som visserligen ändå inte borde spela någon roll eftersom kvalité borde prioriteras högre än upphovsmännens könstillhörighet vid förvärv av konstverk på skattebetalarnas bekostnad.

Svenska Dagbladet:
Konstmuseer väljer konst av män

Dagens Nyheter:
Konstmuseer väljer konst av män

Inga kommentarer: