fredag, januari 06, 2012

Rosanna Dinamarcas genuskandidatur

Rosanna Dinamarca:

"– Ja, det är upp till kongressen att göra det valet. Jag har ställt upp som partiledarkandidat därför att jag vill att nästa partiledare ska vara en kvinna."

Har Dinamarca valt att ställa upp som partiledarkandidat enbart på grund av hennes könstillhörighet? Gudrun Schyman och Ulla Hoffman innehade partiledarskapet innan Lars Ohly tog över rodret. Varför måste nästa partiledare vara en kvinna?

Från vilket tidpunkt ska man börja räkna när man ska jämställdhetsräkna på partiledarskap? Måste man gå tillbaka ända till Carl Winberg för att avgöra könet på nästa partiledare? Frågan borde vara av yttersta vikt för jämställdheten i Sverige av idag. Regeringen borde tillsätta ett skattefinansierat genusvetenskapligt forskningsprojekt i syfte att bringa klarhet i frågan om vi inte ska riskera att skjuta vid sidan av målet i strävan efter 50 procents könsfördelning överallt i samhället.

Låt mig avsluta med en fråga till bloggens alla feministiska återfallsbesökare. Hur ska man tolka jämställdheten i nedanstående hypotetiska fall?
Låt oss säga att exakt hälften av Kungliga Tekniska högskolans civilingenjörsstudenter består av män. Tvåkönade studenter lämnas därhän. Utifrån feministisk logik så borde KTH vara jämställt med tanke på könsfördelningen bland skolans civilingenjörsstudenter i ovanstående exempel. Inte sant?
Utvidga resonemanget till att 80 procent av studenterna på civilingenjörsprogrammet Datateknik är män och att 80 procent av studenterna på civilingenjörsprogrammet Kemiteknik är kvinnor. Är KTH fortfarande jämställt?
Låt oss återgå till utgångspunkten med en exakt lika fördelning av män och kvinnor på KTH:s civilingenjörsprogram. Föreställ er att män och kvinnor återfinns i olika stor utsträckning på respektive civilingenjörsprograms olika utbildningsinriktningar. Är KTH fortfarande jämställt?

Alla medborgare med förståndet någorlunda i behåll borde utan vidare inse att samhället ingalunda kan bli jämställt utifrån ett feministiskt perspektiv utan att medborgarnas liv regleras in i minsta detalj. En detaljstyrning som torde förutsätta att såväl demokratin som den individuella friheten avskaffas.

Vill vi leva i ett feministiskt samhälle? Svar: Nej!
Vad måste vi göra? Svar: Krossa feminismen!

Svenska Dagbladet:
Sjöstedt: ”Jag stannar kvar”

Dagens Nyheter:
Jonas Sjöstedt ny V-ledare

Expressen:
Sjöstedt ny V-ledare: "Vad stolt jag blir"

Aftonbladet:
"Vad glad, stolt och rörd jag blir"

Inga kommentarer: