måndag, maj 28, 2012

Kors i glastaket

Manliga chefers misstag bedöms hårdare än kvinnliga chefers misstag enligt forskare vid Pennsylvania State University.

Live Science:

"Guys who are in charge at their jobs should be wary when they slip up, as new research finds male leaders are judged more harshly than their female counterparts for their errors."

Feministernas berömda glastak tycks av ovanstående forskningsresultat att döma i själva verket bestå av en glashiss.

Live Science:
Battle of the Bosses: Men May Take More Heat for Mistakes

Dagens Nyheter:
Ny studie: Manliga chefers misstag bedöms hårdare

2 kommentarer:

Anonym sa...

”KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM” ÅTER I SKOTTGLUGGEN!

Sveriges Kvinnolobby, ett mäktigt, radikalfeministiskt nätverk, har på nytt kastat sig in i reklambranschen. Här dess programförklaring:

http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=157&newsid=120965&page=1

Till lobbyns senaste aktioner hör nämligen ett upprop som går ut på att tvinga regeringen att kriminalisera vad som i feministiskt språkbruk kallas ”könsdiskriminerande reklam”:

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6595

Här exempel på reklam, som kan föreslås bli kriminell (fängelse i lägst ett år?):

http://www.reklamombudsmannen.org/uttalande/oriflame

Se också Infos anmälan till Reklamombudsmannen:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/om-bloggen/#comment-10327

Kvinnolobbyn vilar inte heller i andra sammanhang på lagrarna. I riksdagen, där den i hemlighet ingår, har organisationen till exempel tagit som sin uppgift att utbilda (uppfostra) statsråd i sin egen, strikt likhetsfeministiska och socialkonstruktivistiska tolkning av begreppet ”jämställdhet” – ett uppdrag som utförs av lobbyns egen ordförande, GERTRUD ÅSTRÖM:

”Mest känd är nog Gertrud Åström för den jämställdhetsutredning som hon gjorde på regeringens uppdrag mellan 2004 och 2005, och för åren som generalsekreterare och VD på Ordfront. 
Under alla sina cirka 30 år som ´jämställdhetskämpe´, som hon själv kallar sig, har hon också rest runt och föreläst om jämställdhet i olika sammanhang. 
- Jag anlitas av fackliga organisationer, kommuner, kyrkan, universitet, idrottsrörelsen … Och så UTBILDAR JAG STATSRÅD i jämställdhet och arbetar i Statens offentliga utredningar. Jämställdhetsarbete behövs överallt, konstaterar hon. – Den här dagen har hon tagit flyget från Luleå till Göteborg för att delta i en hearing på tioårsjubilerande Nationella sekretariatet för genusstudier vid Göteborgs universitet.” (Göteborgs stads hemsida 2011-04-05.)

Gertrud Åström och RFSL:

”Under seminariet ´Jämställdhet, kön och makt´ 18 februari 2003 föreläste Gertrud Åström om jämställdhet, Ulf Schyldt om bisexualitet samt Alexandra Milton och Lukas Romson om transpersoners situation.”

http://www.rfsl.se/?p=590

/ Info

emulen sa...

Det här antyder väl just en viss social struktur i hur män och kvinnor bemöts?