tisdag, augusti 09, 2005

Fi och Claes Borgström

Idag publicerade Dagens Nyheter en artikel rörande föreningen Feministiskt Initiativ. Två av styrelsemedlemmarna förordade JämO:s Claes Borgström såsom partiordförande. Borgström tackade dock nej till tilltänkta ordförandeskap. Att Borgström avfärdade FI:s invit föreföll föga förvånande, men att FI ens tillfrågade Borgström förvånade mig. Föreningens desperata tilltag vittnade än en gång om föreningens prekära situation.

Inga kommentarer: