tisdag, augusti 09, 2005

Johanne Hildebrandts krönika i Aftonbladet

Aftonbladet publicerade härförleden en krönika signerad Johanne Hildebrandt. Författarinnans argumentation föreföll vara så enfaldig och naiv att ingen läsare torde undgå att skärskåda Hildebrandts populistiska utspel. Hildebrandts krönika lovordade samhällelig dekadens och fördömde kristen etik och moral. Hildebrandt kritiserade svenska kyrkans tidigare ovilja att låta döpa oäkta barn som henne själv. Hon hävdade även att hennes egna födelse tillkom såsom en konsekvens av dåtida abortförbud. Hildebrandts kritik mot kyrkans livgivande tradition förbannade således även hennes egen existens.

Inga kommentarer: