onsdag, mars 08, 2006

Atomåldern startade i Kungälv

I samband med en föreläsning gällande radioaktivitet blev jag varse om att atomåldern delvis startade i Kungälv.

Strålskyddsnytt, nr 3-2000:

"I Kungälv kunde Meitner
och Frisch med stöd av den så kallade
vätskedroppsmodellen acceptera möjligheten
av en kärnklyvning. De kunde
också uppskatta den energi som skulle
frigöras vid en sådan kärnklyvning till
c:a 200 miljoner elektronvolt."


Strålskyddsnytt, nr 3-2000:
Lise Meitner

Inga kommentarer: