måndag, mars 13, 2006

Schyman, en nyttig idiot?

Gudrun Schyman och Jens Orback medverkade i Sveriges Televisions program Agenda. I samband med nämnda program började jag fundera på om inte Schyman deltog i syfte att visa på Orbacks- och Socialdemokraternas självgodhet. Orback värvade säkerligen en och annan kvinnlig väljare genom framställa socialdemokratisk jämställdhetspolitik såsom seriös och nyanserad i jämförelse med Schymans extrempolitiska budskap.

Orback påtalade även Schymans tidigare partipolitiska stöd till Socialdemokraterna:

"Du har skrivit under sex budgetar minst, varför har du inte tvingat regeringen och samarbetspartierna att göra mer?"

Orback ställde en befogad fråga och jag framförde ett liknande resonemang i mitt tidigare inlägg "Gudrun Schyman, ett sista farväl?"

Tidigare inlägg i samma tema:
Gudrun Schyman, ett sista farväl?

Inga kommentarer: