onsdag, februari 21, 2007

Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

Dagens Nyheter rapporterade ikväll att Feministiskt initiativs styrelse avsåg avveckla partiet i samband med partiets kongress i mars. Feministiskt initiativs dåliga ekonomi och undermåliga organisation mäktade inte med att infria partiets vision om feministisk representation i Sveriges riksdag. Fi:s Stina Lundberg hävdade att Feministiskt initiativ avsåg övergå till att verka i form av en folkbildningsrörelse. Måhända syftade partiets utspel till att ursäkta partiets ohederliga partistöd och möjliggöra partipolitisk lobbyism i skymundan. En nylansering av Fi som parti i samband med 2010 års riksdagsval vore i så fall att vänta. Jag måste ändå säga att Fi:s tilltänkta nedläggning utgjorde en viktig del i min strävan att krossa svensk feminism. Fi torde som partipolitisk fiende vara nedkämpad, men statsfeminismens starka ställning i Sverige torde ännu vara oförändrad. Medborgarnas antifeministiska kamp måste i och med Fi:s omorganisering övergå till att bekämpa statsfeminismens indirekta politiska inflytande i såväl massmedia som i statsapparatens maktutövning. Således bevittnade vi idag inte feminismens kapitulation utan snarare rörelsens strategiska reträtt.

Dagens Nyheter:
Feministiskt initiativ ger upp som parti

Riksdag & Departement:
Feministiskt initiativ ger upp som parti

Inga kommentarer: