lördag, februari 03, 2007

Partistöd till Feministiskt Initiativ

Radikalfeministerna i Feministiskt initiativ erhöll nyligen partistöd i form av ett statsbidrag, trots partiets nästintill obefintliga väljarstöd. Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering valde att tilldela Fi 400 000 kr i statsbidrag. Delegationens förtäckta partistöd borde föranleda Sveriges regering att omgående avveckla aktuell kommitté. Hemliga politiska partistöd med uppenbara bakomliggande politiska motiv borde vara förbjudna i lag. Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering torde utgöra ett skrämmande exempel på statsfinansierad politisk propaganda.

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering:

"Syftet med det nya statsbidraget för kvinnors organisering är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska även främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet samt stimulera möjligheterna för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav."

Kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:
Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering

Feministiskt Initiativ:
Pressmeddelande: Feministiskt Initiativ får etableringsbidrag (*.pdf)

Inga kommentarer: