torsdag, mars 01, 2007

Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 st

Feministiskt initiativ uppgav partiets medlemsantal i samband med partiets ansökan om statsbidrag. Fi:s medlemsantal uppgick den 1 oktober 2006 till 1784 st. Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt gjorde en märklig tolkning av nuvarande regelverk, vilket renderade i Fi:s förtäckta partistöd och även möjliggjorde framtida partistöd.

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:

"Fi hade, när ansökan om bidrag kom in till delegationen den 1 oktober 2006 1784 medlemmar som var 15 år eller äldre. Av dessa var 87 procent kvinnor. Fi hade 70 aktiva medlemsgrupper i 16 län."

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:

"Det är upp till Fi:s medlemmar att besluta om de ska ställa upp i val. Om de däremot vill behålla etableringsbidraget får Fi under 2007 inte fatta ett beslut om att ställa upp i något kommande allmänt val – i praktiken 2009 och 2010. De blir då återbetalningsskyldiga. Om beslut om att ställa upp i val istället fattas under 2008 får de behålla bidraget för 2007 men kan inte beviljas bidrag för 2008."

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:
Frågor och svar

Inga kommentarer: