torsdag, maj 03, 2007

Omvänd könsmaktordning i Sveriges rättsväsende

Åklagarmyndighetens granskning av domstolarnas påföljdspraxis visade på omvänd könsmaktordning i Sveriges rättsväsende.

Åklagarmyndigheten:

"Andelen kvinnor som fick fängelse är signifikant lägre än motsvarande andel män.
Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns fängelsestraff. Då det är fråga om ett litet antal kvinnor som fått fängel-
sestraff är en rättvisande jämförelse dock svår att göra."


Åklagarmyndigheten:
Domstolarna påföljd vid vissa våldsbrott - sammanfattning (*.pdf)

Åklagarmyndighetens genuina stavfel i ovanstående rubrik gav måhända en delförklaring till Sveriges avsaknad av rättssäkerthet. Även Åklagarmyndighetens avstavningsteknik i form av "fängel- sestraff" torde mig veterligen sakna förankring i grundskolans svenskspråkundervisning.

Inga kommentarer: