tisdag, oktober 16, 2007

"Stureplansprofilerna" dömda

Idag avkunnade Svea hovrätt sin dom gällande "Stureplansprofilerna". Dagens domslut utgjorde en helomvändning i förhållande till tingsrättens dom. Jag måste medge att jag inte tog del av domstolens domskäl, men min vana trogen så mottog jag dagens domslut med skepsis, ty rättsväsendets förmåga att utröna sanningen i dylika mål torde vara tämligen usel. Dessutom borde aktuell kvinna erhålla en erinran med anledning av hennes lösaktiga sexualliv, vilket givetvis bidrog till att männens övergrepp överhuvudtaget ägde rum.

Oj, trampade jag någon på tårna nu, genom att påtala kvinnans klandervärda agerande i aktuell situation. Ursäkta mig, jag ska försöka anpassa mig till Sveriges inskränkta politiska debattnivå i fortsättningen, dock med förmodad utebliven framgång, men ändå.

Svenska Dagbladet:
Domaren: Ett nej är ett nej

Dagens Nyheter:
Fyra års fängelse för Stureplansprofiler

70 kommentarer:

Anonym sa...

Det var ta mig fan det dummaste och mest inskränkta jag läst på länge. Är du på riktigt?

"Dessutom borde aktuell kvinna erhålla en erinran med anledning av hennes lösaktiga sexualliv, vilket givetvis bidrog till att männens övergrepp överhuvudtaget ägde rum."

Enligt det där korkade argumentent borde då INGA män dömas för våldtäkt om en "kvinna haft ett lösaktigt sexliv". Och reflexivt om en kvinna INTE haft ett "lösakigt sexliv" och därtill blir våldtagen bör då männen PER AUTOMATIK dömas då?

Och hur är det då med män som knullar runt som fan, och blir våldtagna en sen natt i Humleparken av några bögar? Eftersom de haft ett "lösaktigt sexliv" borde då de misstänkta våldtäktsmännen gå fria? Ska puckot som blev våldtagen skylla sig själv eftersom han haft ett "lösaktigt sexliv?"

Fan vart du tappad på huvudet när du var liten eller växte du upp på modersmjölksersättning?

Anonym sa...

Får man vara så ofattbart jävla korkad?!

Så kvinnan borde alltså straffas ännu mer än hon redan gjort? Den misshandel och den förnedring hon utsattes för är inte tillräckligt?

Du kanske ska ta och läsa domslutet innan du kommenterar ett sånt här fall. Ett hett tips är att läsa vilka skador hon tillfogats.

Fundera på om du själv skulle vilja utsättas för den mängden våld och om det faktum att du inte är oskuld ger andra rätt att spöa skiten ur dig.

John Berg sa...

Stefan:

En kvinna med en restriktiv inställning avseende sex och samlevnad torde inte i lika hög grad riskera att försätta sig i en dylik situation. Således måste man nog konstatera att aktuell kvinna bidrog till att nämnda övergrepp ägde rum via hennes attityd till sex. Endera gärningsman ska givetvis bli dömd, oberoende av endera gärningsmans, respektive tilltänkta offers sexliv. Man borde dock fråga sig om en kvinna inte i första hand borde eftersträva att undgå att bli våldtagen snarare än att förlita sig på att erhålla upprättelse i form av fällande dom i domstol.

"Någon mjölkersättningsdrickande jävla mongo tycker att kvinnan..."

Du borde nog nyansera din kritik en aning och även bearbeta din fixering vid modersmjölksersättning.

John Berg sa...

Nini:

"...och om det faktum att du inte är oskuld ger andra rätt att spöa skiten ur dig."

Oskuld, nu talade vi väl aldrig om att vara oskuld. Jag skrev ingenting om att vara oskuld. Nåväl, tydligen fanns en del teknisk bevisning som talade till kvinnans fördel i aktuell rättegång. Dock så borde en kvinna undvika att försätta sig i en likartad situation oberoende av rättsväsendets tolkning.

Anonym sa...

"Någon mjölkersättningsdrickande jävla mongo tycker att kvinnan..."

är inte kritik, ej heller en fixering vid m-mjölk. Men det är väl lite för avancerad invektiv för att du ska förstå. Jag ber om ursäkt och säger det på e n k e l svenska:

Du är ett mongo. Slå upp det om du inte fattar innebörden. Här t.ex: www.google.se

Återigen: det är väl reflexivt för fan? Ska du slänga dig med pseudosaolsvenska och föreställa att du argumenterar på ett logiskt upplyst (tillåt mig att skratta) plan, så se då till att argumenten är giltiga. Ta bort "kvinna" sätt dit "männen" och restriktiv hållning så får du se vart det leder...

"Man borde dock fråga sig om en kvinna inte i första hand borde eftersträva att undgå att bli våldtagen..." jag hoppas att du skämtar för annars är du ett sorgligt stycke hobbymänniska...

John Berg sa...

Ditt exempel med Humleparksbögarna tolkade jag som en skämtsam formulering från din sida, men du kanske menade att ditt exempel utgjorde ett problem i Sverige av idag?
Du måste nog upphöra med dina pubertala utspel i from av modersmjölksersättning, mongo, hobbymänniska med mera, om du vill att folk i din omgivning ska resonera med dig i sak.

Apropå en restriktiv sexualsyn så borde givetvis även Sveriges män inneha en restriktiv inställning till sex. En sådan attityd vore väl inte fel med anledning av Stureplansprofilernas inställning till sex?

Anonym sa...

Hahahaha!!! Det här är humor!! Du reagerar på invektiven och väljer att inte svara på frågeställningarna eller dra några slutsatser av dem...

gotcha (www.google.com)


"Ditt exempel med Humleparksbögarna tolkade jag som en skämtsam formulering från din sida, men du kanske menade att ditt exempel utgjorde ett problem i Sverige av idag?"

- som sagt det är ETT EXEMPEL. You do the math...

förresten: "Dessutom borde aktuell kvinna erhålla en erinran med anledning av hennes lösaktiga sexualliv, vilket givetvis bidrog till att männens övergrepp överhuvudtaget ägde rum."

byt ut lösaktiga sexualliv till fitta så får du se att ditt argument faktiskt håller hela vägen...bra va!

Anonym sa...

"Således måste man nog konstatera att aktuell kvinna bidrog till att nämnda övergrepp ägde rum via hennes attityd till sex."

Så för att hon hade sex med 2 killar inbjöd hon till att bli grovt misshandlad & våldtagen? Du kör alltså verkligen med argumentet "hon får skylla sig själv"??

Att jag använde ordet oskuld var för att tydliggöra hur ogenomtänkt din kommentar var. Ditt argument är ju att hon, genom att ha sex, bidragit till detta. Om hon inte haft sex med 2 killar då? Om det hade varit EN kille. Som hon varit gift med. Hade hon fortfarande fått skylla sig själv om hon blivit våldtagen och misshandlad för att hon haft sex med den killen? För du vet väl att våld i nära relationer är vanligt? Vad är skillnaden?

En misshandel är en misshandel är en misshandel. Det spelar liksom ingen roll om hon följt med dom hem eller om dom har släpat henne dit. Dom har fortfarande inte rätt att våldta & misshandla henne. Det är ALLTID fel.

John Berg sa...

"Som hon varit gift med. Hade hon fortfarande fått skylla sig själv om hon blivit våldtagen och misshandlad för att hon haft sex med den killen?"

Nej, en kvinna borde inte skylla sig själv, men hon torde inte riskera att hamna i en likartad situation i samma utsträckning om hon levde i ett äktenskap.

"För du vet väl att våld i nära relationer är vanligt?"

Nej, tvärtom, en ovanlig situation med anledning av en förhållandevis låg relativ frekvens.

Anonym sa...

"Nej, en kvinna borde inte skylla sig själv, men hon torde inte riskera att hamna i en likartad situation i samma utsträckning om hon levde i ett äktenskap."

VAD baserar du detta på? Extasy eller?

"Nej, tvärtom, en ovanlig situation med anledning av en förhållandevis låg relativ frekvens."

Lille vän. Det är svårt att använda stora ord ibland. Än värre blir det när man låter Word ge förslag på synonymer. Då blir meningen helt obegriplig. Förstår du själv vad det är du skriver? Förstår du själv innebörden?

Anonym sa...

Appropå absolut ingenting:

"Trots Sveriges ringa storlek kan de faktiska tonårsaborttalen jämföras med länder med mångdubbelt högre befolkning. År 2005 var antalet tonårsaborter i Sverige 6 941. Det skall jämföras med 9 980 aborter i Italien (år 2003 efter fyra år av sjunkande tal), 16 412 aborter i Tyskland och 12 046 aborter i Spanien (år 2004). Räknar man antalet aborter per tusen kvinnor i ålder 15-19 år toppar Sverige fortfarande EU:s abortstatistik."

Ja vi förstår att år 2005 hade Sverige en siffra, år 2003 hade Italien mfl en annan siffra och år 2004 hade tydligen Spanien ytterligare en siffra.

OCH?

*gäsp*

ska du använda statistik så gör det med en smula elegans. Du är pinsam.

John Berg sa...

Stefan:

"Räknar man antalet aborter per tusen kvinnor i ålder 15-19 år toppar Sverige fortfarande EU:s abortstatistik."

Vad begrep du inte av ovanstående statistik?
Sverige i topp, i relation till andra länders aborttal.

Anonym sa...

"Nej, tvärtom, en ovanlig situation med anledning av en förhållandevis låg relativ frekvens."

Du måste skämta!?! Sluta använda ord du inte kan hanter och börja läs in dig på fakta innan du öppnar käften!

Under förra året anmäldes i genomsnitt sju våldtäkter per dygn. Oftast begås våldtäkterna av bekanta till offren, och det är vanligt att offret och gärningsmannen har en nära relation.

År 2004 anmäldes över 2 600 våldtäkter till polisen, vilket innebär i genomsnitt sju anmälda våldtäkter per dygn. Antalet polisanmälda våldtäkter har ökat kraftigt och mer än fördubblats de senaste tjugo åren.

Våldtäkt begås i princip uteslutande av män eller pojkar och de flesta offer är kvinnor eller flickor. Ofta är offren mycket unga. Nästan 30 procent av de anmälda våldtäkterna har begåtts mot offer som är under 18 år, det vill säga barn enligt FN:s barnkonvention.

Olika typer av våldtäkt
I kartläggningen har våldtäkterna delats in i tre olika kategorier. De är våldtäkter där offer och gärningsman är närstående, våldtäkter där de är ytligt bekanta och våldtäkter där de är helt obekanta. Genom denna uppdelning får man en bild av olika typer av våldtäkt, vilken kan användas som utgångspunkt för diskussioner om bland annat förebyggande strategier, åt­gärd­er för att öka anmälningsbenägenheten och för att ge offren vård och stöd.

Vanligast är våldtäkter där gärningsmannen är en till offret mycket närstående man. Cirka en tredjedel av de anmälda våldtäkterna har begåtts inom en nära relation. I realiteten är denna andel sannolikt större än så, eftersom många drar sig för att polisanmäla en närstående person. När offren är under 15 år handlar det ofta om en familjemedlem eller släkting, medan det för offer över 15 år är vanligare med en partner eller före detta partner. Våldtäkter av närstående kännetecknas bland annat av att det ofta anmäls även andra brott i samband med att våldtäkten anmäls; framför allt andra sexualbrott när det gäller barn under 15 år och misshandel och hot när det gäller offer som är 15 år och äldre. Det är inte heller ovanligt att offret våldtagits eller misshandlats vid flera tidigare tillfällen.
Våldtäkten är med andra ord ofta en del av ett mönster av utsatthet och inte en enskild händelse.
Dessutom görs anmälan till polisen mer sällan i direkt anslutning till våldtäkten eller inom loppet av ett dygn, jämfört med vid andra våldtäkter. När det gäller barnen är det vanligt att det dröjer mer än ett år innan anmälan görs.


För att tydliggöra för dig markerade jag vissa avsnitt så du inte missar det väsentliga. En tredjedel av våldtäkterna utförs av en närstående man. Dvs en sambo, pojkvän, make, far, morbror, bror osv...

John Berg sa...

"En tredjedel av våldtäkterna utförs av en närstående man. Dvs en sambo, pojkvän, make, far, morbror, bror osv..."

Om en tredjedel av alla gärningsmän utgjorde en till respektive kvinna närstående man, vilken slutsats ska man då dra gällande övriga två tredjedelar av alla gärningsmän?

Således, vilken form av sexuell samvaro torde vara att föredra utifrån ovanstående statistik?

Anonym sa...

"Således, vilken form av sexuell samvaro torde vara att föredra utifrån ovanstående statistik?"

homosexuell givetvis. inga våldtäkter, inga graviditeter och INGA aborter.

HURRRRAAAAA!!!

behöver jag skriva att detta är ironiskt menat? Förmodligen.


f.ö: "Räknar man antalet aborter per tusen kvinnor i ålder 15-19 år toppar Sverige fortfarande EU:s abortstatistik."

Vad begrep du inte av ovanstående statistik?
Sverige i topp, i relation till andra länders aborttal."

enligt den där konstiga källan så ligger Sverige på andra plats. Hur kan du då påstå att Sverige är i topp? Andraplats är andraplats.

Förutom att du är allmänt begreppsförvirrad (erinran) (topp),(tonåring), blandar ihop olika års resultat vilket vilken normalt begåvad statiskelev direkt förstår underminerar är du också helt lost.

Du kan ju inte på fullt allvar mena att du räknar ett lands population (inkluseve männen - känner att jag måste förtydliga detta för dig att population är en samling av män OCH kvinnor), dividerar lite och trixar och sedan "per tusen kvinnor(! häpp vart tog männen vägen???) i ålder 15-19" dra någon form av vettig slutsats. Och menar du allvar så beklagar jag verkligen.

Hur är siffrorna i Italien relaterade till tonårsaborter? Hur är siffrorna från 2004 i Tyskland relaterade till Spaniens siffror. Är tonåringar samma sak i Sverige som i Italien? 15-19?

Jag skulle kunna ställa en miljon frågor till som skulle pulverisera detta nonsens men inser att det spelar ingen roll. Oavsett vad du tycker oavsett vad jag tycker så lever vi i ett land där kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Och det är ta mig fan det enda rätta!

sug på den...

John Berg sa...

Stefan:

"behöver jag skriva att detta är ironiskt menat? Förmodligen."

Nej, men du kan gärna svara på min fråga, se nedan.

Om en tredjedel av alla gärningsmän utgjorde en till respektive kvinna närstående man, vilken slutsats ska man då dra gällande övriga två tredjedelar av alla gärningsmän?

Således, vilken form av sexuell samvaro torde vara att föredra utifrån ovanstående statistik?

John Berg sa...

Stefan:

"enligt den där konstiga källan så ligger Sverige på andra plats. Hur kan du då påstå att Sverige är i topp? Andraplats är andraplats."

Märk ord.

"Hur är siffrorna i Italien relaterade till tonårsaborter? Hur är siffrorna från 2004 i Tyskland relaterade till Spaniens siffror. Är tonåringar samma sak i Sverige som i Italien? 15-19?"

Givetvis utgjorde min statistik en jämförelse mellan tonårsaborttal i Sverige i förhållande till övriga Europa, exempelvis Italien. Om man ska göra en meningsfull jämförelse så måste man givetvis utgå ifrån samma åldersgrupp, dvs 15-19 år.

John Berg sa...

Stefan:

"enligt den där konstiga källan..."

JA till Livet:

"Med hjälp av statistik ur Världshälsoorganisationens (WHO) databas går det att få en bild av abortsituation i Sverige och övriga Europa."

Anonym sa...

"Således, vilken form av sexuell samvaro torde vara att föredra utifrån ovanstående statistik?"

Lär dig att hålla dig till saken och sluta försöka använda så mycket stora ord. Du kan inte så det blir bara pinsamt.

Det var DU som påstod att kvinnor i ett äktenskap, vilket enligt dig är enda gången en kvinna kan ha sex utan att vara lösaktig, inte riskerar att bli slagna och våldtagna. Jag motbevisade dig med statistik och då tappar du bort dig igen genom att komma med ett nytt påstående som inte har med saken att göra.

Om en tredjedel av alla gärningsmän utgjorde en till respektive kvinna närstående man, vilken slutsats ska man då dra gällande övriga två tredjedelar av alla gärningsmän?

Ja en slutsatsen är ju att man som kvinna inte är safe nånstans eftersom män som våldtar och misshandlar kvinnor inte drar sig för att göra det vare sig det är en främmande kvinna på stan eller någon som dom precis träffat på en fest. (för det är dom andra två grupperna)

Inse att du förlorat diskussionen totalt. Du har inte annat än skit på fötterna, det du säger har inte grund i annat än dina egna vanföreställningar och att du borde lära dig när det är dags att ge upp.

John Berg sa...

"...vilket enligt dig är enda gången en kvinna kan ha sex utan att vara lösaktig..."

Din inställning måhända, men inte min.

"Ja en slutsatsen är ju att man som kvinna inte är safe nånstans eftersom män som våldtar och misshandlar kvinnor..."

Nu ska vi nog inte generalisera. Du återgav tidigare statistik och använda dig av vetenskapliga resonemang till viss del, gå nu inte ned dig i feministernas träskmark genom att ta till överord och anklaga allehanda män.

Anonym sa...

Du sa:
Dessutom borde aktuell kvinna erhålla en erinran med anledning av hennes lösaktiga sexualliv, vilket givetvis bidrog till att männens övergrepp överhuvudtaget ägde rum.

Sen sa du:
Således, vilken form av sexuell samvaro torde vara att föredra utifrån ovanstående statistik? som kommentar till att en tredjedel av våldtäkter utförs av en till offret närstående man.

Dina ord. Inte mina.

Börjar det inte bli lite tjatigt att vi hela tiden trycker till dig med dina egna ord? Har du verkligen så jäkla dåligt närminne att du inte kommer ihåg vad du själv skriver?

Fast du kanske menade nåt helt annat med "lösaktiga sexualliv" än vad jag förstod det som? Isåfall får du hemskt gärna förklara.

Anonym sa...

Jag generaliserade dessutom inte. Jag sa "män som våldtar och misshandlar kvinnor".
Ser du som:et?

Det är män som våldtar kvinnor. Inte ALLA män, men det är män som våldtar.

John Berg sa...

Nini:

Ok, ursäkta att jag missförstod dig.

Om jag ska vara ärlig så hastade jag iväg mitt ursprungliga inlägg, ett av mina mindre välplanerade inlägg. Jag vill inte alls urskulda "Stureplansprofilerna", vilka måhända med rätta blev dömda. I deras fall fanns ju förvisso stödbevisning som talade till deras nackdel. Du måste väl ändå medge att hovrättens avvikande uppfattning föreföll aningen märklig med tanke på tingsrättens dom.
Sedan måste man skilja på lagstiftning och verklighet. Jag ansåg att aktuell kvinna borde erhålla en erinran med anledning av att hon inte vidtog någon försiktighetsåtgärd. "Stureplansprofilernas" dom må på intet vis förhindra framtida liknande fall. En kvinnas enda chans att undgå att hamna i en likartad situation torde vara att vidta en försiktighetsåtgärd i form av att undvika en lösaktig attityd till sex och samlevnad.

Anonym sa...

Du är efterbliven och jag tycker synd om dig! Se nu inte detta som ett invektiv eller liknande utan bara som ett klart konstaterande från en människa till en annan...ja du går från idioti till idioti...

"En kvinnas enda chans att undgå att hamna i en likartad situation torde vara att vidta en försiktighetsåtgärd i form av att undvika en lösaktig attityd till sex och samlevnad."

deeped sa...

Och det är hovrättens dom som är märklig, inte tingsrättens? Om du läst rapporteringen så visar det sig att man i tingsrätten struntat i att ta upp hennes larmsamtal. Alltså har hovrätten haft tilläggsbevisning och därmed mer på fötterna än tingsrätten - ändå försöker du påskina att det är hovrättens annorlunda perspektiv som är märkligt...

John Berg sa...

deep.ed:

Nja, jag syftade egentligen på att båda domstolarna föreföll märkliga, med tanke på domstolarnas motsägelsefulla slutsats.

Stefan:

Du måste nog vårda ditt språk. Du använde dig av en pubertal ton i en serie kommentarasinlägg. Försök att skärpa dig en aning.

Anonym sa...

Du svarar fortfarande inte på vad en lösaktig attityd till sex och samlevnad är. Du fortsätter bara rapa upp samma formuleringar.

Menar du verkligen att domstolen ska ge kvinnan en anmärkning för hur hon väljer att ha sex? Baserad på vad isåfall?

Vilken typ av "försiktighetsåtgärd" borde hon vidtagit? Inte haft sex alls? Inte följt med 2 killar hem?

Vad är det som är lösaktigt??

Att kalla rättsmedicinska intyget för "stödbevisning som talade till deras nackdel" var nog årets understatement.

Kan du svara på frågan vad du anser är en lösaktig attityd till sex och samlevnad nu UTAN att slänga dig med jurist-språk?

Anonym sa...

Det är inget märkligt alls med hovrättens domslut.

Du har fortfarande inte läst domslutet va?

Anonym sa...

Att folk här inte bara kan inse att luder kommer undan med sina horerier så fort dom skriker våldtäkt. Bruden tiggde om det och sen är det ändå bra folk som stureplansprofilerna som får lida för det. Tråkigt verkligen.

John Berg sa...

Nja, "Stureplansprofilerna" borde nog ha en rejäl knäpp på näsan med anledning av deras kvinnosyn.

John Berg sa...

...och inte bara med anledning av deras kvinnosyn, med anledning av deras agerande i allra högsta grad.

Anonym sa...

Krille med den härliga inställningen till kvinnor lär våldtäkt vara den enda form av umgänge du känner till.

"Bra folk" misshandlar alltså tjejer? Kompisar till dig eller?

Anonym sa...

Har du inte fattat att jag driver med dig? Jösses du har verkligen inte alla paddlar i vattnet.

Du svarar ju inte på frågorna oavsett vilken ton någon håller (deep, nini)? Varför skulle jag då överhuvudtaget bry mig om att du anser att det är "pubertal ton". Du vet ju inte ens vad begreppet står för.

Seså hasta nu iväg och slå dessa ord; pubertal, erinran, topp, ungdom, försiktighetsåtgärd, lösaktig.

Om jag hade velat argumentera hade jag gjort det med någon som argumenterar, och inte uttalar sig utifrån emotivt laddade idiotiska verklighetsfrånvända vaneföreställningar. Oj vart det jobbigt nu? Var det en sågning eller en hyllning?

Du är bara rolig på ett sorgligt sätt.Om inte annat visar puckon som Krille min poäng. Nästan hundra personer inne idag och det enda stöd du får är av ett riksefterblivet miffo aka "krille"

John Berg sa...

Stefan:

Jag ska svara på Ninis frågeställning gällande lösaktig inställning till sex, hav tålamod.

"Nästan hundra personer inne idag och det enda stöd du får är av ett riksefterblivet miffo aka "krille""

Krilles attityd överensstämde INTE med min uppfattning i aktuell fråga.

Dessutom valde merparten av alla besökare att inte alls kommentera.
Därtill vill jag påpeka att jag precis talade med en tjejkompis angående skriverierna i min blogg och att hon intygade att hon och hennes kompis uttryckte precis samma syn på saken som mig i samband med att dom tog del av ett nyhetsinslag gällande hovrätttens domslut. Hon tillade också att "Stureplansprofilerna" verkade vara svin, så hon gav blanka fasen i att dom blev dömda trots kvinnans oförsiktiga agerande.

Anonym sa...

Nänä...du och "krille" är ju såååå olika och har en såååå annorlunda och klarsynt syn på kvinnor...

Dessutom valde merparten av alla besökare att inte alls kommentera.

Ja och vad tror du det beror på? Att de tycker att du är årets stjärna, veckans bloggare, dagens hjälte, timmens man?

Haha...du är i sanning en rolig liten kuf!

Och så det där med dina *host* "tjejkompisar"...

Då får man hoppas att din tjej(!)kompis(?) inte har "ett lösakigt sexualliv", ej heller är mellan 15-19 år i akt och mening att begå abort, att hon i "första hand" "eftersträvar att undgå att bli våldtagen" samt gör allt vad hon kan för att inte "försätta sig i en likartad situation" och blir hon våldtagen ger hon "blanka fasen i att dom [min anm: våldtäktsmän] blir dömda...

Är du verkligen säker på att dina tjejkompisar är kvinnor?

För övrigt det är ingen merit att bli utsedd till "veckans plattnacke" ...och inte ens det fattar du?

John Berg sa...

"och blir hon våldtagen ger hon "blanka fasen i att dom [min anm: våldtäktsmän] blir dömda..."

Hon menade inte så, och jag skrev inte så. Du gjorde en felaktig tolkning av mitt budskap. Hon kände ingen sympati med "Stureplansprofilerna" oberoende av deras inblandning, men framhävde ändå kvinnans olämpliga agerande.

"Då får man hoppas att din tjej(!)kompis(?) inte har "ett lösakigt sexualliv", ej heller är mellan 15-19 år i akt och mening att begå abort, att hon i "första hand" "eftersträvar att undgå att bli våldtagen" samt gör allt vad hon kan för att inte "försätta sig i en likartad situation"..."

Hon skulle aldrig agera såsom aktuell kvinna gjorde, således skulle hon aldrig försätta sig i en likartad situation. Du kan sluta hoppas med andra ord.

John Berg sa...

deep.ed:

"Om du läst rapporteringen så visar det sig att man i tingsrätten struntat i att ta upp hennes larmsamtal."

Precis, vilket förmodligen motiverade hovrättens avvikande uppfattning. En riktig infallsvinkel från din sida, deep.ed.

Å andra sidan, min anmärkning torde kvarstå, nämligen att nämnda kvinna borde erhålla en erinran med anledning av hennes lösaktiga sexualliv, vilket bidrog till att försätta henne i aktuell situation. Om en kvinna ska undgå att bli våldtagen så borde hon vidta en försiktighetsåtgärd i form av en restriktiv attityd till sex och samlevnad.

Anonym sa...

Jag gjorde ingen felaktig tolkning. Jag läser det du skriver, sätter in det i ett sammanhang...typ VERKLIGHETEN.

Sen kan du/ni sitta med din/er tjej(!)kompis(?) och känna dig/er feltolkad/e. Verkar jag vara en sån som bryr sig? Om huruvida du/ni känner dig/er misstolkad eller inte?

Jag kanske borde "erhålla en erinran" om mitt "lösaktiga" sätt att tolka text på?

Kan inte du kolla upp om det finns en sådan liten paragraf någonstans, för du verkar ju tycka att det är kul att slänga dig med facktermer och hänga lite i lagboken, ta dig en sväng förbi SAOL också...så kanske du hittar lite sköna nya ord du kan hiva upp.

Anonym sa...

Å andra sidan, min anmärkning torde kvarstå, nämligen att nämnda kvinna borde erhålla en erinran med anledning av hennes lösaktiga sexualliv, vilket bidrog till att försätta henne i aktuell situation.

Men jisses människa!!! Hur många gånger tänker du påpeka att du tycker att kvinnan skulle erhållit en erinran?!? Privatpersoner erhåller inte erinran från domstolar!! Sen att DU tycker att hon borde fått en är en helt annan sak. Dessutom verkar det som att du bara går igång på att få säga/skriva just den formuleringen.

I din lilla värld, som uppenbarligen är vitt skild från den riktiga, ska tydligen kvinnor som har sex på annat sätt än det av dig accepterade, straffas.

Om en kvinna ska undgå att bli våldtagen så borde hon vidta en försiktighetsåtgärd i form av en restriktiv attityd till sex och samlevnad.

Återigen hänvisar du till hennes sexliv som lösaktigt istället för att förklara vad du anser vara lösaktigt. Jag väntar fortfarande på den förklaringen.

Du förstår väl själv att du inte är trovärdig överhuvudtaget?
Det är inte kvinnans inställning till sex som är problemet utan det faktum att det finns män, som du till exempel, som tycker att det är helt ok att våldta och misshandla kvinnor just för att dom inte betett sig tillräckligt "präktigt".

Om alla skulle tänka som du skulle kvinnor aldrig lita på en man, vi skulle aldrig följa med nån hem, aldrig träffa en man utan förkläde eller klä oss i annat än heltäckande dräkt för OM vi blir våldtagna, då har vi bett om det.

Låter det bekant?

Anonym sa...

som sagt...du skulle svara på frågan om vad "lösaktig sexualliv" är för något.

börjar du fega nu....?

Anonym sa...

"domstolarnas motsägelsefulla slutsats"

läste någonstans någon som sa: Vi skulle väl knappast ha olika instanser om vi förväntade oss SAMMA dom/slutsats på alla nivåer?

fundera på den du - herr hobbyjurist

Anonym sa...

Jag försökte lämna en kommentar för någon dag sedan. Av olika anledningar fungerade det ej då. Min kommentar var precis i linje med Stefans och Ninis kommentarer här ovan. Det jag främst skulle vilja få reda på i dagsläget är vad du menar med en erinran? Så, vad menar du? Dessutom vill jag gärna veta vilket kristet samfund du är medlem i.
Med vänlig hälsning,

Mattias

John Berg sa...

Jag blev tvungen att åka in till min arbetsplats. Jag ska dessutom iväg ännu en gång ikväll, men sedan ska jag försöka förklara såväl min inställning gällande en lösaktig inställning till sex som vad jag menade med en erinran. Återigen, hav tålamod!

John Berg sa...

Mattias:

"Min kommentar var precis i linje med Stefans och Ninis kommentarer här ovan."

Två modersmjölksersättningsfreaks i en och samma blogg?
Nej, jag skämtade bara lite med dig Mattias, ta inte illa upp.

"Dessutom vill jag gärna veta vilket kristet samfund du är medlem i."

Ej medlem i ett kristet samfund.

Anonym sa...

"Två modersmjölksersättningsfreaks i en och samma blogg?"

hahah...du har ju humor!

Anonym sa...

Jag blir nyfiken på vad du egentligen menar Johan; menar du att det är rätt och rimligt att hålla en person ansvarig för andras handlingar (jag talar om det det allmänna fallet här), eller menar du att män är så onyanserade och har så taskig koll på vad som är OK att kvinnor oundvikligen måste kringskära sin frihet för att kunna hoppas undgå en våldtäkt?

Det förefaller otroligt att det är det förra alternativet och vad det senare beträffar så är det en syn på män som jag tycker är oerhört förnedrande och den stämmer dessutom mycket dåligt med mina erfarenheter.

Naturligtvis är det korrekt att det i alla situationer finns något som kan klassificeras som riskbeteende men jag inser inte att man genom att vara en "lösaktig" kvinna uppvisar ett riskbeteende på annat sätt än att man löper en högre risk att smittas av könssjukdomar.

Jag borde veta vad jag talar om: jag har varit - till min egen och andras glädje - en mycket lösaktig kvinna större delen av mitt liv och jag har aldrig råkat illa ut - även om jag ångrat mig i sista sekund och backat ur ibland har det alltid blivit accepterat.

Min erfarenhetsgrund säger mig alltså att problemet inte ligger hos mig eller i mitt beteende utan hos personen som inte kan godta beteendet och det är liksom pudelns kärna.

Jag vet att det är väldigt populärt idag att lägga ansvaret på andra "det är våldsfilmernas fel, det är videospelens fel, osv." men nog kan du väl hålla med om att du endast är ansvarig för det du gör mot dig själv och andra, inte för vad de gör mot dig.

John Berg sa...

Malin:

John, inte Johan.

Nej, man ska inte hålla en människa ansvarig med anledning av andra människors agerande.
Merparten alla män torde utan minsta problem klara av att skilja på rätt och fel, men en liten grupp män torde inte respektera landets lagstiftning. Således måste en kvinna begränsa sina livsval med anledning av en liten grupp mäns kvinnosyn. En realistisk konsekvens av rådande samhällssituation med andra ord.

Ninis statistik visade på att en kvinna i en tredjedel av alla fall blev våldtagen av en närstående man och i övriga fall av en förhållandevis okänd man.

Såväl din attityd som omgivningens attityd borde inverka på en persons agerande i din närvaro. Att du i teorin inte ska behöva ta hänsyn till omgivningens inställning till dig borde i praktiken inte spela någon roll. Du ska vara glad att du inte gick hem med "Stureplansprofilerna", möjligen genomskådade du liknande sällskap genom att vara uppmärksam och försiktig. Du vidtog måhända en försiktighetsåtgärd.

Givetvis ska man inte hålla en människa ansvarig med anledning av andra människors val.

Anonym sa...

...men en liten grupp män torde inte respektera landets lagstiftning.

Du har verkligen noll koll på vad du säger. Du menar kanske att en liten grupp män INTE respekterar landets lagstiftning? Som jag har påpekat förut, håll dig till den svenskan du behärskar.

I 1/3 av våldtäkterna är förövaren en närstående man. I 1/3 är det en bekant man, men inte närstående och 1/3 är sk. överfallsvåldtäkter där förövaren är totalt okänd. Alltså löper kvinnor störst risk att våldtas av någon dom känner mer eller mindre väl.

Saknar fortfarande din definition av "lösaktigt beteende". Men jag tror inte du har en aning om vad du pratar om så det är väl för mycket att hoppas på att du ska leverera...

John Berg sa...

Nini:

"Du menar kanske att en liten grupp män INTE respekterar landets lagstiftning?"

Du begrep, bra.

"I 1/3 är det en bekant man, men inte närstående..."

Ja, borde inte en man i en tillfällig sexuell förbindelse ofta ingå i ovanstående kategori?

"Saknar fortfarande din definition av "lösaktigt beteende"."

Oroa dig inte, du ska få min definition, tids nog.

John Berg sa...

Mattias:

Med erinran menade jag att såväl tingsrätt som hovrätt borde påminna aktuell kvinna om riskerna med att åka hem tillsammans med okända män. Hon borde erhålla en anmärkning, en tillrättavisning och en uppmaning att fortsättningsvis avstå från att åka hem tillsammans med okända män. Domstolarna borde även passa på att varna landets övriga medborgare med anledning av "Stureplansprofilernas" övergrepp, förslagsvis i samband med hovrättens populistiska presskonferens.

Anonym sa...

"Hon borde erhålla en anmärkning, en tillrättavisning och en uppmaning att fortsättningsvis avstå från att åka hem tillsammans med okända män. Domstolarna borde även passa på att varna landets övriga medborgare med anledning av "Stureplansprofilernas" övergrepp,"

hahahaha... du är helt osannolik. Jag har nu kommit fram till att du driver med oss och att man inte ska ta dig på allvar. Det görs helt enkelt inga sådana här människor idag...

de är bara att luta sig tillbaka och låta evolutionen ha sin gilla gång. den fixade dinosaurierna, därefter neandherthalaren...

ja you do the math...

Anonym sa...

"påminna aktuell kvinna om riskerna med att åka hem tillsammans med okända män"

har du HELT missat hon blev våldtagen? Menar du att hon behöver PÅMINNAS om riskerna?

ja jösses....det är inte lätt att vara svårt fel ute. Men använder man språket så där lättvindligt som du gör så är det en enkel match...

Anonym sa...

Tids nog??

Du, du har fått all tid du rimligt borde behöva för att klämma ur dig en förklaring.

"En tillfällig sexuell förbindelse" är inte samma sak som en våltäkt. Har du inte fattat vad det är vi pratar om? En tredjedel av alla VÅLDTÄKTER utförs av män som känner offret men är inte närstående. Känner offret t.ex en bekant, en kompis kompis, en vän till ett syskon. Fattar du nu? Ska jag verkligen behöva skriva som att jag talar till en 5-åring för att du ska greppa helheten??

That's it. Jag tänker inte späda på ditt ego med fler besök hit. Du är en nolla.

John Berg sa...

Nini:

"Du, du har fått all tid du rimligt borde behöva för att klämma ur dig en förklaring."

Kvinna, lugna dig!

Anonym sa...

"Kvinna, lugna dig!"

Det där säger precis allt om dig. Kuvad jävla liten skit till låsasman som inte har stake nog att bemöta det andra könet på ett intellektuellt plan, än mindre fysiskt plan.

Du är i sanning ett missfoster

Unknown sa...

Tack för ditt svar John, det är tydligt att vi har väldigt olika uppfattning i frågan och jag antar att du även anser att domstolar skall ge en erinran till personer som blivit rånade eller misshandlade på stan när de varit på fyllan?

Problemet med att implementera riskminimering i de här sammanhangen är inte primärt att det kringskär individens frihet utan att det innebär att man ger buset carte blanche: vi säger att vi inte kan kontrollera problemet via våra lagar och attityder (civilkurage!) så vi måste finna oss i det och låsa in oss istället. Det innebär i praktiken att vi inte tror på det system vi lever i och det är dessutom - vilket Nini m fl redan påpekat - inte ens effektivt eftersom förövare och offer har en relation till varandra i den stora majoriteten av fallen. Detta gäller inte bara våldtäkter utan våldsbrott i allmänhet.

I min värld är det så att om jag gör eftergifter i mitt liv, avstår från saker jag gärna skulle vilja göra, av rädsla för hur inskränkta och småsinta människor kommer att reagera så har de vunnit; jag har låtit deras livssyn styra mig och det kan jag inte acceptera.

Antira sa...

Jag tror att det är som Stefan skriver; den här människan driver med oss. Skrattretande är det i alla fall, eller vore om han inte gav luft till dom mest korkade åsikter.
Det skulle inte förvåna mig (om det nu inte är så att det är ett skämt allting) om han har våldtagit en mänd tjejer och sedan rättfärdigat det genom att säga att dom var lösaktiga...

John Berg sa...

Antira:

"Det skulle inte förvåna mig ... om han har våldtagit en mänd tjejer och sedan rättfärdigat det genom att säga att dom var lösaktiga..."

Fel!

Stefan:

"Det där säger precis allt om dig. Kuvad jävla liten skit till låsasman som inte har stake nog att bemöta det andra könet på ett intellektuellt plan, än mindre fysiskt plan."

Jag borde egentligen inte ens ta mig tid att bemöta era (Malin undantagen) osakliga personangrepp.

John Berg sa...

Nini:

Då ska vi se, min definition avseende lösaktig inställning till sex och samlevnad.

Jag vill klassificera en kvinna med åtminstone en handfull sexpartners såsom lösaktig. Därtill borde en kvinna med ett fåtal sexpartners bli klassificerad såsom lösaktig utifall att hon saknade känslomässiga band till respektive man. En otrogen kvinna borde också vara att anse som lösaktig. All form av gruppsex skulle givetvis omgående placera aktuell kvinna i samma fack. En kvinna borde också bli betraktad som lösaktig om hon i en relation flirtade med andra män.

John Berg sa...

Malin:

"...jag antar att du även anser att domstolar skall ge en erinran till personer som blivit rånade eller misshandlade på stan när de varit på fyllan?"

Jag blev själv misshandlad på öppen gata en gång, men polis och domstol gav mig ingen erinran. Jag begrep å andra sidan att jag måste vara beväpnad om jag ska röra mig utomhus kvälls- och nattetid. Om jag inte insåg ovanstående så vore en erinran från polis och domstol önskvärd, ty annars riskerade jag att försätta mig i en liknande situation ännu en gång.

"Det innebär i praktiken att vi inte tror på det system vi lever i..."

Du åskådliggjorde måhända en viktig skillnad oss emellan i ovanstående mening.

Anonym sa...

Vad är din definition av en lösaktig man? Hur länge är det exempel du nämde med lösaktig kvinna klassad som lösaktig? För resten av livet?

John Berg sa...

Chris:

"Hur länge är det exempel du nämde med lösaktig kvinna klassad som lösaktig? För resten av livet?"

Ja, för resten av livet, absolut.

"Vad är din definition av en lösaktig man?"

Min definition av en lösaktig man torde vara densamma som gällande en lösaktig kvinna.

Anonym sa...

"Min definition av en lösaktig man torde vara densamma som gällande en lösaktig kvinna."

Det tror jag inte.

John Berg sa...

"Det tror jag inte."

Tro vad du vill, fakta finns att ta del av ovan.

Anonym sa...

Tack för ditt svar John. Bara för att kolla hurvida jag har fattat dig rätt. Att betrakta som lösaktig är således alla män och kvinnor som:
1. Haft fler än 5 sexpartners under sin livstid. Även om du sedan 20 år tillbaks lever i celibat.
2.Den tjej som vid 14 års ålder blir våldtagen av två män (alla former av gruppsex.)
3.Den gifta man som trots att han är sin fru trogen ibland ler flirtigt emot andra kvinnor.
4.Den som har sex av lust, utan att vara kär. Torde även inkludera alla former av äktenskapligt sex där makarna inte har känslomässiga band (resonemangsäktenskap osv.)
Även assisterad befruktning/spermadonation om du nu definierar det som sex ?

5.Naturligtvis de våldtäktsoffer som saknar känslomässiga band till sina förövare.

Samtliga blir alltså för tid och evighet dömda att stämplas som lösaktiga, de bör erhålla en knäpp på näsan om de sett till att utsättas för sexuella övergrepp och får genom sitt levnadssätt till viss del skylla sig själva, enligt ditt synsätt. Har jag tolkat dig rätt då?

John Berg sa...

Chris:

Nej, delvis felaktig tolkning. Du ska få ett klargörande, hav tålamod.

Anonym sa...

Du ska bara tänka ut ett först eller? Länge..

Soderbona sa...

Fy fan, det är på grund av åsikter i klass som dina som gör att man blir rädd för var vårt samhälle är på väg.

Var finns omtanken om dina medmänniskor, solidaritet, stöd och omsorg om varandra? Kvinnan i "Stureplansfallet" blev utsatt för något fruktansvärt otäckt (jag har läst varje ord i domen), vare sig hon följde med dem hem frivilligt eller inte. Alla har rätt att ångra sig, kvinna eller man.

Även du, John.

Om du insett att du gjort ett felaktigt val - skulle du inte vilja ha möjligheten att dra dig ur - utan att bli betraktad som den kvinna du nu har så många åsikter om? Som du nu anser vara stämplad som lösaktig livet ut?

Vill du bli stämplad för alla val du gjort - på livstid?

Anonym sa...

Kom igen nu John. Om du inte vågar svara, säg det istället..?

John Berg sa...

Chris:

Ok, jag ska försöka svara på din fråga.

"1. Haft fler än 5 sexpartners under sin livstid. Även om du sedan 20 år tillbaks lever i celibat."

Ja, en riktig tolkning, således en lösaktig person.

"2.Den tjej som vid 14 års ålder blir våldtagen av två män (alla former av gruppsex.)"

En aning ovanlig situation och vi måste nog betrakta ovanstående som ett extremfall. Nej, en sådan kvinna ska man inte betrakta som lösaktig. Ett undantag från min regel.

"3.Den gifta man som trots att han är sin fru trogen ibland ler flirtigt emot andra kvinnor."

En gränsdragning givetvis, men någonstans måste även en flirtig man anses vara lösaktig. Ett gränsfall som man kan tolka olika från situation till situation beroende på mannens bakomliggande motiv med att flirta osv.

"4.Den som har sex av lust, utan att vara kär. Torde även inkludera alla former av äktenskapligt sex där makarna inte har känslomässiga band (resonemangsäktenskap osv.)"

Sex av sexuell åtrå utan förankring i ett kärleksliv torde leva upp till min definition av en lösaktig man respektive kvinna, en riktig tolkning från din sida. Man måste skilja på ett "resonemangsäktenskap" och en ren sexuell förbindelse till en annan människa. Ett "resonemangsäktenskap" kan exempelvis innehålla sex utan sexuell åtrå, ej att betrakta som en lösaktig förbindelse mellan en man och en kvinna. Dock kan en tillfällig sexuell förbindelse i undantagsfall få passera, såtillvida att en man respektive en kvinna i och med aktuell sexuell förbindelse inte översteg fyra sexpartners. Återigen ett gränsfall alltså, men i regel torde en sådan person vara att betrakta som lösaktig.

"Även assisterad befruktning/spermadonation om du nu definierar det som sex ?"

Ej att betrakta som sex utifrån min synvinkel.

"5.Naturligtvis de våldtäktsoffer som saknar känslomässiga band till sina förövare."

Återigen ett undantag, precis som med flickan som blev gruppvåldtagen som barn i ditt exempel ovan.

"Samtliga blir alltså för tid och evighet dömda att stämplas som lösaktiga, de bör erhålla en knäpp på näsan om de sett till att utsättas för sexuella övergrepp och får genom sitt levnadssätt till viss del skylla sig själva, enligt ditt synsätt. Har jag tolkat dig rätt då?"

Nej, vi måste skilja på en kvinna som i och med en lösaktig attityd bidrog till att bli våldtagen och en lösaktig man respektive kvinna i största allmänhet. I ovanstående fall utgjorde inte respektive persons agerande nödvändigtvis en risk. I fallet med "Stureplansprofilerna" försatte sig en kvinna i en farlig situation till följd av en lösaktig inställning till sex och samlevnad. En person, vanligtvis en kvinna, måste vidta erforderlig försiktighetsåtgärd annars borde aktuell kvinna erhålla en erinran med anledning av hennes dåliga omdöme. Man måste leva i verkligheten och inte i en sexliberal fantasivärld.