onsdag, mars 19, 2008

Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT

Jag skickade ett brev till Polismyndigheten i Stockholms län och till City åklagarkammare i Stockholm. Jag blev lite nyfiken på myndigheternas inställning till Anne Lundbergs örfil på Janne Josefsson härförleden. En myndighet borde givetvis inte bemöda sig med att utreda dylika fall, i synnerhet inte med anledning av polisens oförmåga att bekämpa allvarlig brottslighet i Sverige av idag. Å andra sidan torde en och annan man bli dömd i domstol med anledning av en dylik partnermisshandel och måhända även förlora vårdnaden om sina barn med anledning av ett liknande händelseförlopp. I jämställdhetshysterins Sverige torde således Lundbergs agerande vara av en oerhörd principiell betydelse. Inte ska man väl få tysta en oliktänkande person med härskarteknik i form av en örfil?

"Hej

Jag läste i Aftonbladet att Sveriges Televisions medarbetare Jan Josefsson blev slagen med en kraftig örfil i ansiktet i anslutning till inspelningen av SVT:s programserie "TV-stjärnan". I Aftonbladets artikel framgick även vem som utförde aktuell gärning, nämligen SVT:s medarbetare Anne Lundberg. Aftonbladet publicerade även bildbevis och återgav Josefssons reaktion på så vis att man måste anta att Lundbergs örfil inte vore att betrakta som en kamratlig tillrättavisning. Lundbergs agerande torde utgöra en misshandel av normalgraden, alternativt en ringa misshandel. En misshandel torde utifrån dagens lagstiftning även utgöra allmänt åtal. Jag vill veta vilken åtgärd som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska vidta med anledning av ovanstående händelseförlopp?

Länk till Aftonbladets artikel gällande Lundbergs misstänkta misshandel av Josefsson:
http://www.aftonbladet.se/nojesliv/tv/article2035160.ab

Hälsningar
John Berg"

Jag ska underrätta mina läsare om ärendets fortsatta utveckling.

1 kommentar:

Jean Moulin sa...

Superbra initiativ!

Ser med spänningen utvecklingen an.

Lägger din blogg till den jag skriver på.

Mvh

Jean