onsdag, mars 19, 2008

Liza Marklunds kvinnoförtryck

I avsaknad av förtäckta partistöd i form av suspekta föreningsbidrag så måste min blogg ibland ligga i träda. Jag måste ändock avsätta tid till att idag rekommendera mina besökare att ta del av Svenska Dagbladets senaste artikel gällande Sveriges feministiska lögnhals, författarinnan Liza Marklund. SvD publicerade nämligen en artikel om Marklunds angrepp på en försvarslös kvinna.

Svenska Dagbladet:

"Liza Marklund har onekligen en del att förklara, och det förvånar mig mycket att hon inte ställs till svars. Osund kollegialitet är den förklaring som kommer för mig."

Jag publicerade tidigare ett inlägg angående Marklunds försök att vilseleda medborgarna gällande partnervåld med dödlig utgång, se länk nedan.

Svenska Dagbladet:
Liza Marklund har en del att förklara

Tidigare inlägg i samma tema:
Liza Marklund, en feministisk lögnhals!

Inga kommentarer: