lördag, augusti 01, 2009

Vänsterkoalitionens krigsförklaring mot familjen

Jag hann bara halvvägs in i dagens nyhetsskörd innan oppositionens debattartikel nära på slog knockout på mig. En oangenäm upplevelse må jag säga att en lördagsmorgon bli överrumplad av vänsterblockets kärnfamiljshets. I dagens nätupplaga av Aftonbladet gick nämligen Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand till häftig attack mot Sveriges i särklass vanligaste familjeform, kärnfamiljen.

Herrarna Sahlin, Ohly och Wetterstrand anförde ett osammanhängande resonemang om barns utsatta situation och försökte på så vis rättfärdiga en familjepolitik vars mål torde vara att söndra såväl medborgarnas som barnens trygghet i samhället. Ohly, Sahlin och Wetterstrand visade också prov på en poetisk oförmåga genom att i ett nära på patetiskt försök lansera vänsterrörelsens nyagamla familjepolitik, se nedan.

Lars Tegnér, Mona Rydberg och Maria Lagerkvist i Aftonbladet:

"Vi vill använda begreppet Stjärnfamiljer som ett samlingsnamn för dessa familjer. Det står för att familjer precis som stjärnor lyser och ofta spretar lite utåt, kanske med en bror eller en mamma på annat håll."

Om Thomas Bodström tilläts publicera en sjaskig kioskdeckare så ska man väl inte hindra vänsterblockets övriga ledarjunta från att framföra undermålig poesi. Nåväl, någon stjärnfamilj torde dock inte stå till buds snarare ännu en sahlinsk stjärnsmälll i opinionsmätningarna, ty en majoritet av medborgarna torde trots åratal av socialistisk indoktrinering vara anhängare av traditionell familjebildning. Inte med anledning av att alla medborgare lyckas upprätthålla kärnfamiljens lov utan snarare beroende på att merparten av Sveriges medborgare torde vara väl införstådda med kärnfamiljens överlägsna förmåga att säkerställa ett barns behov av en sund och trygg barndom.

Vänsterledarnas debattartikel torde vara att betrakta som en ren orgie i kärnfamiljshets. Inte nog med att barnen ska tvingas utstå en undermålig svensk barnomsorg dagtid, nu ska barnen även omhändertas från föräldrarna kvällstid.

Sahlin, Ohly och Wetterstrand i Aftonbladet:

"Allt för länge har politiken utgått från att alla familjer är klassiska kärnfamiljer. Det finns därför en lång rad lagar och regler som måste moderniseras. När förskolan stänger kl 18 förväntas den förälder som arbetar kvällstid ha en partner hemma som kan ta hand om barnen. Det är som att alla ensamstående föräldrar med skiftarbete inte fanns. Vi vill ge möjlighet till barnomsorg även på kvällar och helger."

Dagens medborgare torde inte inneha någon möjlighet att avstå regimens barnomsorg, ty varje familj måste i praktiken bestå av två heltidsarbetande vuxna medborgare om familjens levnadsstandard ska uppgå till en normal nivå. En logisk konsekvens av vänsterkoalitionens nytilltänkta barnomsorg torde vara att vi inte bara ges möjlighet till, utan i förlängningen även måste, låta våra barn omhändertas av samhället även kvällstid. En gammal socialistisk idé om att medborgarnas barn ska omhändertas av partiet och fostras i partipolitisk anda utan föräldrarnas inverkan tycks vädra morgonluft i vänsterns nya familjepolitik.

Sahlin, Ohly och Wetterstrand i Aftonbladet:

"Våra tre partier införde lesbiskas rätt till insemination och nu är det hög tid att ensamstående kvinnor får samma rättighet."

Sahlin, Ohly och Wetterstrand vill givetvis även motverka naturlig fortplantning medborgarna emellan. Man vill också frånta föräldrarna deras obestridliga roll som vårdnadshavare genom att utvidga föräldraskapet.

Sahlin, Ohly och Wetterstrand:

"Även möjligheten till fler än två vårdnadshavare är en fråga som bör undersökas närmare."

I en utsträckning som torde göra Gustav Vasa grön av avund vill man detaljstyra din och min vardag och medborgarnas familjesituation.

Sahlin, Olhy och Wetterstrand i Aftonbladet:

"Listan över saker som måste moderniseras kan göras lång och innefattar både stort och smått, även sådant som vid en första anblick inte ser ut som familjepolitik."

Mona Sahlin hävdade att hon i sin ungdom inte gick med i Socialdemokraterna utan att hon gick med i Olof Palme. Sahlin torde utan tvekan ha tagit fasta på åtminstone Palmes krig mot familjen, ty Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets nygamla familjepolitik torde utgöra en ren krigsförklaring mot kärnfamiljen. Palme förde krig mot familjen, Sahlin vill nu återuppta Palmes krigföring. Palme ändade sin politiska bana i en pöl av blod i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen. I framtidens historieskrivning ska även Sahlins öde stå att finna.

Aftonbladet:
En politik för stjärnfamiljer

Expressen:
Ulf Nilsson: Palme förde krig mot familjen

Tidigare inlägg i samma tema:
Familjepolitik: Kristdemokraterna vs Sverigedemokraterna

Inga kommentarer: