lördag, oktober 24, 2009

Jan Guillou i "nyttiga idiotins" hemliga tjänst

Jan Guillous förklaring till hans samröre med KGB torde inte imponera på någon vettig människa. Han hävdade att han avsåg att infiltrera KGB genom att samarbeta med KGB. Guillou försökte ge intryck av att vara en aningslös ung man genom att påskina att han syftade till att kartlägga KGB. Guillou funderade aldrig på av vilken anledning han erhöll ekonomisk ersättning i samband med att han kritiserade Socialdemokraternas inställning till Vietnamkriget? Guillou förstod givetvis av vilken anledning KGB betalade honom till följd av hans USA-fientliga artikel. Vem vet om Guillou ens skrev aktuell artikel? Måhända skrevs artikeln av en spökskrivare på ryska ambassaden i Stockholm? Guillou samarbetade givetvis med KGB och gick i egenskap av KGB-spion sovjetiska säkerhetstjänstens ärenden. Vem försökte han lura genom att säga att hans samröre med KGB syftade till att avslöja KGB? Maken till dålig bortförklaring torde inte stå att finna någon annanstans.

Svenska säkerhetspolisen, Säpo, kände givetvis till Guillous spionverksamhet men valde att tiga still. Av vilken anledning gick inte Guillou samma öde till mötes som Stig Wennerström och Stig Bergling? Expressen gav oss svaret genom att citera Säpos fd chef för kontraspionage, Tore Forsberg, se nedan.

Tore Forsberg:

""Men enligt min mening… var han inte agent utan möjligen en "omedveten källa" för hela underrättelsesamhället. En sådan källa kallas vanligen på spionspråk för "nyttig idiot""

En nyttig idiot, alltså. Jag skulle tro att Forsberg talade klarspråk i och med att han beskrev Guillous roll i sammanhanget. Säpo visste hela tiden att Guillou gick Sovjetunionens ärenden, att han utgjorde en sovjetlakej i journalistförklädnad, men man valde att låta honom löpa i syfte att inte förstöra säkerhetstjänstens övervakning av andra länders spionverksamhet i Sverige. Guillou utgjorde allena en nyttig idiot och skulle kanske utifrån Säpos synvinkel göra mera nytta som KGB-spion än som intern på en sluten kriminalvårdsavdelning. I händelse av ett krig torde saken dock te sig annorlunda. I en sådan situation skulle förmodligen Säpo göra ett hemma hos-reportage hos Guillou i syfte att avtacka Guillous insats som KGB-agent med ett pistolskott i huvudet.

Tro mig, Expressens avslöjande idag utgjorde troligen bara toppen av ett isberg, vars fullständiga sanning antas ligga begrav i oåtkomliga KGB-arkiv. Guillou undanhöll sin koppling till KGB i sin memoarbok. Han urskuldade sin inblandning genom att påstå att han avsåg infiltrera KGB. Märk väl att KGB avlönade Guillou vid upprepade tillfällen. Guillou fick underteckna kvitton. Stig Bergling avslöjade i en intervju ryssarnas taktik med att låta spionerna underteckna kvitton. En spions namnunderskrift används sedan i utpressningssyfte om spionen i fråga vill hoppa av. Guillou sålde sin själ till Satan. En gång spion, alltid spion, med andra ord. Guillou gick förmodligen Sovjetunionens ärenden i åratal. Han förrådde Sverige och svek svenska folket genom att handla på uppdrag av en kommunistdiktatur.

Expressen:
KGB-spionen Grigorjev förnekar att han kände till Guillous arbete

Tidigare inlägg i samma tema:
Jan Guillou i Sovjetunionens tjänst

Inga kommentarer: