fredag, mars 26, 2010

Feminismens skadeverkan avseende barns olyckstillbud

Feministerna tycks spela rysk roulette med medborgarnas familjeliv och våra barn tvingas betala insatsen med sina liv. Expressen publicerade nyligen en artikel, i vilken Eva Sternberg påtalade barnens utökade skaderisk om respektive barn tas om hand av pappa och inte av mamma. Feministerna vill detaljstyra medborgarnas familjeliv och tvinga männen att vara hemma med sina barn. Idag syns effekterna av männens nya könsroll i sjukvårdens statistik. Vårdpersonal tycks dessvärre inte våga ta till orda om jämställdhetens konsekvens avseende barnens olyckstillbud. I vanlig ordning skräms initierade medborgare till tystnad av feministernas åsiktsmonopol. Medborgarna vill av förklarliga skäl inte riskera sin försörjning genom att ifrågasätta feminismen. Feministernas pågående infiltration av statsmakten i kombination med rörelsens utökade förtryck av medborgarna torde föranleda en försvagad yttrandefrihet, inte i teorin, men väl i praktiken. Feministernas diktatoriska härskarteknik torde nämligen utgöra en subtil hotbild avsedd att tysta frispråkiga medborgare.

Eva Sternberg:

"Olyckfallsfrekvensen bland dessa barn har ökat med mer än trettio procent!"

"Olyckorna - som kan handla om allt från otäcka fall till att skållas av kastruller med hett vatten som parkerats alldeles vid spiskanten - beror på att en majoritet av Sveriges politiska partier har bestämt sig för att lägga sig i småbarnsfamiljernas liv, direkt från födseln. Mammor som överlämnar ansvaret för spädbarnet på pappor får till och med bonus av staten, om de gör det tillräckligt tidigt i statsmakternas ögon."

Vi kan idag skönja en bråkdel av konsekvenserna till följd av feministernas storskaliga samhällsexperiment. Imorgon tvingas vi med all säkerhet ta del av en än hemskare statistik då feminismens skadeverkan ska summeras. Sveriges medborgare måste våga sätta sig i motvärn om våra barn inte ska gå en otäck framtid till mötes. Krossa feminismen!

Expressen:
Hemmapapporna är livsfarliga för barnen

Inga kommentarer: