söndag, april 04, 2010

Jämställdhetens pris: högerextremism

Jag läste precis en intressant debattartikel i Expressen om jämställdhetens pris i form av högerextremism. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, uppmärksammade läsarna på faran med dagens feministiska politik.

Bo Rothstein:

"Frågan är emellertid vad som kommer att ske med den stora grupp lågutbildade män som klarar sig dåligt eller rentav slås ut av det nuvarande utbildningssystemet. De kommer sannolikt att bli förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad."

"De "dubbelt ratade" unga män som vi med denna utveckling kommer att få betydligt flera av kommer sannolikt också att utgöra en rekryteringsbas för allehanda politiska och religiösa extremistiska rörelser samt olika slags kriminella nätverk."

Vi torde redan idag skönja Rothsteins feministiska backlash i form av en radikal högerpolitik. Sverigedemokraterna tycks attrahera mestadels unga män, inte sällan hemmahörandes i endera avsomnad industribygd. Politikernas ovilja att prioritera unga mäns framtid i kombination med politikernas vansinniga strategi att göra landets flyktingpolitik till en tabubelagd fråga skapade en grogrund för ett parti som Sverigedemokraterna. Feministernas diskriminering av unga svenska män i såväl utbildningsväsendet som på arbetsmarknaden torde i enlighet med Rothsteins resonemang ytterligare spä på Sverigedemokraternas chans att nå en inflytelserik maktposition i svensk politik. Rothsteins analys torde inte rendera i ett Nobelpris, ty hans analys torde allena utgöra en logisk konsekvens av dagens feministiska politik.

Expressen:
Nobbade män är en tickande bomb

Tidigare inlägg i samma tema:
Jämställdhetens pris: 400 miljoner kronor per år

Inga kommentarer: