fredag, september 07, 2012

Andelen pojkar med dålig läsförmåga är dubbelt så stor som andelen flickor

Sydsvenskan rapporterade om alarmerande låg läskunnighet i EU.
Jag vill i egenskap av genusforskare anlägga ett genusperspektiv på EU-medborgarnas läskunnighet.

Sydsvenskan:

"Var femte europé läser så dåligt att de inte klarar sig i det moderna samhället. Nu föreslår en expertgrupp fler förskolor och läsprogram för hela familjer för att vända på den nedåtgående trenden."

"Andelen pojkar med dålig läsförmåga än dubbelt så stor som andelen flickor, till stor del för att de generellt inte läser alls lika mycket för nöjes skull."

Varför förklaras pojkarnas låga läskunnighet med otillräcklig läsvana och inte med ett matriarkat vars strukturella överordning av flickor förtryckte pojkarna så till den milda grad att pojkarna inte utvecklade en lika god läsförmåga som flickorna i studien?
Nej, ty om pojkar drabbas värst så förklaras aktuell situation med en så logisk förklaringsmodell som ojämlik läsvana pojkar och flickor emellan.

Vad gjorde pojkarna under tiden flickorna läste böcker? Måhända spenderade en del av pojkarna tiden med att sparka boll och på så vis grundlägga ett högre idrottsbetyg än flickorna. Vem vet? Inte du, inte jag och definitivt inte feministerna.

Skolverket:

"Samtidigt visar studien att både pojkar och flickor ser positivt på ämnet idrott och hälsa. Det är dock fler pojkar som är positiva och pojkarna anser också i högre grad att de får visa vad de kan på lektionerna. Idrott och hälsa är också det enda ämnet i grundskolan där pojkar har bättre betyg än flickor."

Måste pojkar och flickor tycka lika mycket om att läsa? Måste pojkar och flickor vara lika duktiga i ämnet idrott och hälsa? Måste pojkar och flickor vara jämställda överhuvudtaget?
Tänk om pojkar och flickor inte vill låta sig begränsas av vuxenvärldens inskränkta jämställdhetssträvan? Vad ska vi göra då? Ska vi tvinga pojkarna att läsa böcker i alla fall trots att pojkarna kanske mest av allt vill vara ute och sparka boll? Ska vi samtidigt tvinga flickorna att spela ishockey istället för att låta deras fantasi få spela fritt i litteraturens värld?

Krossa feminismen! Leve könsidentiteten!

Sydsvenskan:
Läskunnigheten alarmerande låg

Inga kommentarer: