lördag, september 08, 2012

Ojämställd lönenivå förklaras utifrån ålder och erfarenhet

Feministerna har i åratal hävdat att löneskillnaderna män och kvinnor emellan i samhället är ett resultat av strukturell lönediskriminering av kvinnor. En diskriminering som i förlängningen påstås påvisa en så kallad könsmaktsordning. Feministernas påstående om lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden torde vara en av feministernas mest väletablerade lögner.

I en artikel i Sydsvenskan ges läsarna en förklaring till dagens ojämställda lönenivå avseende manliga och kvinnliga professorer, se nedan.

Sydsvenskan:

"De senaste åren har det gjorts satsningar för att minska gapet mellan mäns och kvinnors löner, men det är fortfarande skillnader.
– Ibland är förklaringen att de flesta männen är äldre och kvinnorna är yngre, löneskillnaderna har alltså mer med erfarenhet och ålder än med kön att göra, säger Per-Evert Persson.

Hypotesen är att det kommer att jämna ut sig efter hand. Allt fler manliga professorer som går i pension ersätts av kvinnor. För tio år sedan var andelen kvinnliga professorer vid Lunds universitet 11 procent. Nu är de dubbelt så många, 22 procent."


Märk väl att löneskillnaderna förklaras utifrån ålder och erfarenhet, inte utifrån kön!

Vän av ordning måste fråga sig om Lunds universitets fördubbling av kvinnliga professorer återspeglade urvalet eller om ovanstående förändring utgjorde ett resultat av mansdiskriminering vid tilldelning av professurer gångna tio åren?

Sydsvenskan:
Här tjänar professorn mest

Inga kommentarer: