torsdag, januari 17, 2008

Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning

Om Robert Wells inte begick mened i samband med att han vittnade i gårdagens domstolsförhandling så torde Monica Dahlström-Lannes vara skyldig till föregivande av allmän ställning, se nedan.

Brottsbalken, paragraf 15 kapitel 17:

"Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.
Är brottet med hänsyn till att det har medfört betydande men för det allmänna eller för någon enskild eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Lag (1999:792)."

Aftonbladet:

"Robert Wells berättade också om Monica Dahlström-Lannes. Enligt Wells presenterade hon sig som åklagare och expert på sexualbrott.

– Hon sa till mig att hon hade sett Tito på Sundbyholms slott. Och hon säger till mig att hon tycker att Tito är sjuk och att hon ska sätta dit honom, sa Robert Wells. Så nu känns det mycket märkligt att läsa på nätet att hon inte alls är åklagare, sa Wells och det går ett sus genom rättegångssalen."

"Du är alldeles säker på att hon presenterar sig som åklagare?
– Ja åklagare i sexualbrott. Jag vet det å det bestämdaste.
Robert Wells sa att han är mycket irriterad över att Monica Dahlström-Lannes fört honom bakom ljuset.
Det kan jag förstå, sa åklagaren."

Expressens Niclas Rislund blev dömd för föregivande av allmän ställning i samband med att han falskeligen utgav sig för att vara polis i syfte att erhålla information om Sibas bortrövade vd Fabian Bengtsson.

Beltran borde omgående polisanmäla Dahlström-Lannes med anledning av Wells vittnesmål! I nästa blogginlägg ska jag ånyo presentera graverande fakta gällande Dahlström-Lannes.

Svenska Dagbladet:
Expressenreporter avstängd efter dom

Tidigare inlägg i samma tema:
Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes
Tito Beltran i ny rättsskandal?

Inga kommentarer: