onsdag, januari 16, 2008

Tito Beltran vs Monica Dahlström-Lannes

Jag gick igenom Aftonbladets artikelsamling om "TITO-RÄTTEGÅNGEN". Thomas Bodströms övertygande bevisning lös med sin frånvaro även i samband med dagens domstolsförhandling. Robert Wells vittnesmål talade till Titos fördel och Carola Häggkvists information torde vara nästintill värdelös. Tito må vara en otrogen sexmissbrukare, men våldtäktsman? Nja, i skrivande stund måste man nog förkasta åklagarens tämligen substanslösa åtal. Robert Wells lämnade dock viktig information om Monica Dahlström-Lannes. Wells hävdade att Dahlström-Lannes utgav sig för att vara åklagare i samband med att hon kontaktade honom gällande Beltran. Mig veterligen gjorde Dahlström-Lannes sig därigenom skyldig till brott, inte sant? Jag måste säga att Wells vittnesmål förstärkte min tidigare så misstänksamma inställning till Dahlström-Lannes. Även Häggkvist nämnde Dahlström-Lannes inblandning. Jag vill veta vilken roll Dahlström-Lannes egentligen spelade i Beltrans liv. Snälla Aftonbladet, skriv om Dahlström-Lannes bakgrund. Jag ska nog börja luska lite i Dahlström-Lannes förflutna, kanske kan man återfinna henne bland Feministiskt initiativs medlemsklientel, vem vet?

Robert Wells:

"Hon sa till mig att hon hade sett Tito på Sundbyholms slott. Och hon säger till mig att hon tycker att Tito är sjuk och att hon ska sätta dit honom, sa Robert Wells. Så nu känns det mycket märkligt att läsa på nätet att hon inte alls är åklagare, sa Wells och det går ett sus genom rättegångssalen."

Aftonbladet:
Förhör med Robert Wells

Tidigare inlägg i samma tema:
Tito Beltran i ny rättsskandal?

Inga kommentarer: