torsdag, juni 12, 2008

Jan Björklunds jämställdhetshysteri och EM i fotboll

Jag tänkte ursprungligen göra en postning angående regeringens nya jämställdhetshysteriska skolpolitik. Dessvärre infann sig en känsla av obehag redan vid blotta genomläsningen av regeringens nya skolpolitiska jämställdhetssatsning. Min avsmak för regeringens politik fick mig att avstå att kommentera borgarnas jämställdhetshysteri och istället spendera kvällen med att titta på TV4:s sändning från EM i fotboll. Regeringens skolpolitiska satsning på millimeterrättvisa mellan könen utgjorde givetvis bara ett i raden av exempel på makthavarnas vårdslösa hantering av medborgarnas skattemedel.

Svenska Dagbladet:

"Nu avsätter regeringen pengar för att forska i orsakerna. Dessutom ska lärare lära sig motverka könsroller."

"Mot den bakgrunden avsätter regeringen 110 miljoner kronor under tre år till ökad jämställdhet i skolan. Den största delen, 66 miljoner kronor, går till fortbildning av lärare. De ska bland annat lära sig att motverka traditionella könsroller - särskild när det gäller studieval."

Jag vill rekommendera Jan Björklund att även införa obligatorisk hormondopning som en del av regeringens nya satsning på jämställdhet i skolan.

Svenska Dagbladet:
Miljoner till mer jämställd skola

Tidigare inlägg i samma tema:
Jämställdhetshysterins pris: 400 miljoner kronor per år

Bloggar.se:
, , , , ,

Inga kommentarer: