fredag, februari 05, 2010

Feminister i alla partier, förenen eder!

Partipolitik i all ära, men sanna mina ord, radikalfeministernas manshat torde förena Sveriges feminister och överbrygga dagens blockpolitik. En föga demokratisk utveckling med total likriktning av såväl landets politiska debatt som partiernas ideologier. Ett exempel på ovanstående torde vara massmedias dagliga hjärntvättning av Sveriges befolkning via en aldrig sinande ström av genuspropaganda proklamerad i tidningar, radio och TV. Tack vare modern kommunikationsteknik lyckas Sveriges medborgare ändock informera sig om feminismens ideologiska irrvarv och hålla hoppets låga vid liv.

Vi såg prov på Moderaternas nya kollektivistiska människosyn i och med Per Schlingmanns strävan att diskriminera män genom tillämpande av så kallad kvotering. Schlingmann förordade även en socialistisk människosyn i samband med att han förespråkade politisk indoktrinering av förskolebarn genom påtvinga oskyldiga barn radikalfeministernas genuspedagogik. Socialdemokraterna torde sedan åratal tillbaka i tiden dela feministernas kollektivistiska kvinnosyn och strävan att detaljstyra kvinnornas privatliv.

Idag publicerade Expressen en artikel i vilken Socialdemokraternas feministiska lokomotiv Margareta Winberg försvarade radikalfeministen Birgitta Ohlssons val att äventyra sitt barns väl och ve genom att anta ett uppdrag som EU-minister. Feminister i alla partier, förenen eder!
Vi måste dock torka krokodiltårarna gällande Ohlssons barn, inte ska vi väl grubbla oss sömnlösa med anledning av en radikalfeminists vilja att sätta sitt barns väl och ve på spel? Nej, min kritik torde gälla feministernas försök att påtvinga oss vanliga samhällsmedborgare deras inskränkta inställning till kön, vilken i allra högsta grad torde skada våra barn.

Missa inte Eva Sternbergs debattartikel om Birgitta Ohlssons utnämning. Sternberg berörde även en annan viktig sak i hennes debattartikel, nämligen jämställdhetens pris i form av sjukpensionering av hundratusentals kvinnor som en direkt konsekvens av kvinnornas löneslaveri i statens offentliga sektor. En karriärsträvan som kvinnorna lurades till av lömska feminister i maskopi med Sveriges kapitalister. Vem fick betala efterkrigstidens genuskalas? Du, dina barn och din familj såklart, vem annars?

Eva Stenberg:

"Och jag upptäckte snart att det var ett omöjligt liv att försöka leva upp till min mors och alla andra medelklasskvinnors förväntningar om att vi kvinnor främst skall vara som män - och därmed svika både oss själva och våra barn."

Skomakare, bliv vid din läst!

Apropå att inte missa en debattartikel, missa inte Charlie Weimers debattartikel i Svenska Dagbladet, se länk nedan. Weimers vill föra fram ett alternativ till feministernas socialistiska familjepolitik. Sent ska syndarna i Kristdemokraterna vakna. Tack, Weimers!

Expressen:
Jag torkade tårarna för politikens skull
Eva Sternberg: Birgitta Ohlsson borde stanna hemma
KD måste forma en borgerlig jämställdhetspolitik

Tidigare inlägg i samma tema:
Margareta Winberg ny ordförande i Svenska Spel

Inga kommentarer: