lördag, juli 10, 2010

Aftonbladets skvallerjournalistik i fallet Littorin

Aftonbladet publicerade ikväll ännu en artikel gällande Littorins påstådda sexköp. Återigen hävdade tidningen att man hade gångbara bevis avseende Littorins skuld. I vanlig ordning valde man att inte publicera ett enda bevis av värde.

Aftonbladet:

"Men Aftonbladets avslöjande i dag är väl underbyggt och övervägt."

Vad bra att tidningens avslöjade utgjorde en konsekvens av väl underbyggd journalistik. Dock måste tidningen låta publicera sin väl underbyggda fakta om man nu vill framstå som trovärdig i sammanhanget. En anonym prostituerad kvinna och Littorins gamla mobilnummer i kvinnans telefonbok torde nämligen inte utgöra en bråkdel av bevis gällande Littorins inblandning i aktuell brottslighet.

Aftonbladets obefintliga bevisning gav mig anledning att ifrågasätta tidningens egentliga motiv till dagens publicering. Utgjorde Aftonbladets nyhet i själva verket ett led i tidningens vurmande för socialdemokratin? Inte blev jag desto mindre misstänksam i samband med Aftonbladets uppmaning till Fredrik Reinfeldt att återupprätta regeringens förtroende hos medborgarna.

Aftonbladet:

"Nu måste Fredrik Reinfeldt agera för att återupprätta förtroendet för landets sittande regering."

Ska Fredrik Reinfeldt agera i syfte att återupprätta regeringens anseende? Lena Mellin med flera på Aftonbladet borde om några återupprätta medborgarnas förtroende gällande tidningens anseende. Jag vill se bevis gällande Littorins skuld, inte om och om igen tvingas läsa om Aftonbladets tilltro till en prostituerad kvinnas version, tidningens försök att säkra tekniska bevis efter bästa förmåga med mera. Varför skulle jag bry mig om i vilken utsträckning Aftonbladet försökte säkra tekniska bevis? Antingen lyckades Aftonbladet säkra tekniska bevis eller också misslyckades man binda Littorin till aktuell kvinna. Jag och landets alla medborgare torde skita högaktningsfullt i Aftonbladets ambitiösa försök att ordna fram hållbara bevis. Aftonbladet borde sluta upp med att bedyra tidningens trovärdighet i artikel efter artikel och istället presentera seriösa belägg gällande Littorins skuld.

Aftonbladet:
Förtroendet har raserats

Tidigare inlägg i samma tema:
Lena Mellin om Littorin-affären
Upp till bevis Aftonbladet!

Inga kommentarer: