tisdag, augusti 31, 2010

Äntligen en omvärldsreaktion på Sveriges demokratiska underskott!

Danmark, vårt modiga lilla grannland Danmark, som vågade trotsa islamisternas förbud att låta avbilda profeten Muhammed, försvarade nyligen återigen västvärldens demokratiska värden. Venstre, De Konservative och Dansk Folkparti kritiserade TV4:s censur av Sverigedemokraternas valfilm. Danmarks talesman i utrikesfrågor kommenterade TV4:s censur med följande ord, se nedan.

Michael Aastrup Jensen, Venstres talesman i utrikesfrågor:

"Det vore på sin plats att sända observatörer till det svenska valet. Jag kommer att ta upp en diskussion med Europarådets medlemsländer om vi bör ställa Sverige under en eller annan form av övervakning så att vi säkrar demokrati i framtiden, säger han till tidningen."

Äntligen en omvärldsreaktion på Sveriges demokratiska underskott. Sverigedemokrater tvingas, i likhet med diverse vänsteraktivister, att leva med hot, misshandel, vandalism, mötesstörningar, valsabotage och yrkesförbud som en direkt konsekvens av partimedlemmarnas strävan att med demokratiska medel åstadkomma en politisk förändring. Nu tycks i alla fall Danmark reagera på Sveriges demokratiproblem. Läs Svenska Dagbladets artikel om Danmarks reaktion på TV4:s censur, se länk nedan.

Torsson:

"Danmark, Danmark,
Det e ett dejligt land
Där Pedersen kör knallert o citerar HC And.
Danmark, Danmark
e flöde, ost o smör
Det måste vara där man hamnar när man dör!"

Svenska Dagbladet:
Dansk kritik: Valcensur i Sverige

Tidigare inlägg i samma tema:
Se Sverigedemokraternas stoppade reklamfilm på YouTube

YouTube:
Sverigedemokraternas valfilm 2010
Torsson - Danmark

1 kommentar:

Chri$ sa...

menar danskarna (och du) att ett privat företag måste visa politiska partiers film om de inte vill? ska staten tvinga dom till det då? har sällan hört något mer förvirrat