torsdag, december 23, 2010

Sanningen om #prataomdet

Feministen Johanna Koljonen initierade en Twitter-kampanj vid namn #prataomdet. Sveriges samlade journalistkår svalde Koljonens lockbete med hull och hår och beskrev Koljonens kampanj som ett nätuppror, vars syfte bestod i att prata om negativa sexuella upplevelser. Koljonens avsikt torde dock inte vara att allena prata om negativa sexuella upplevelser utan även om att skapa en sammanblandning av olika begrepp såsom våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång och negativa sexuella upplevelser i största allmänhet. Därigenom vill Koljonen med största säkerhet propagera för en utvidgning av dagens definition av våldtäkt. Jag vill härmed uppmärksamma mina läsare på feministernas försök att bedriva opinionsbildning i skenet av en till synes oskyldig Twitter-kampanj.

Dagens Nyheter:
Dags att prata om det

Sveriges Television:
"Vi behöver prata om personliga erfarenheter"

Inga kommentarer: