fredag, februari 25, 2011

Genusstatistik i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet rapporterade om en statlig brittisk utredning vilken förordade lagstadgad mansdiskriminering i syfte att bryta mansdominansen i brittiska bolagsstyrelser. Svenska Dagbladets artikel innehöll mestadels sedvanlig feministisk gallimatias, men i artikelns avslutning återfinns ett nära på fantastiskt påstående, se nedan.

Svenska Dagbladet:

"Sist men inte minst påtalar utredningen att jämställdhet är bra för lönsamheten och citerar forskningen som säger att företag med fler kvinnor i styrelser utklassar sina rivaler, med en 42% högre avkastning på försäljningen, en 66% högre avkastning på investerat kapital och 53% högre avkastning på eget kapital."

Vad menas med "citerar forskningen"? Vilken seriös forskning visade på 42-66 procent högre avkastning enbart på grund av jämställda bolagsstyrelser? En spin-off effekt av genustrumpetforskningen månntro? Släng dig i väggen Mervyn Davies!

Abraham Lincoln:

"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time."

Svenska Dagbladet:
Storbritannien hotar börsbolag med kvotering

Tidigare inlägg i samma tema:
Frankrikes parlament antog könsrasistisk lag

Inga kommentarer: