fredag, augusti 24, 2012

Statsfeministen Claes Borgström

Dagens Nyheter publicerade i måndags en intressant debattartikel om fallet Julian Assange och om den svenska feminismen. Debattartikeln författades av journalisterna Helene Bergman och Anders Carlgren. Bloggens läsare rekommenderas att ta del av aktuell debattartikel via länk nedan.

Dagens Nyheter:

"Fallet Julian Assange har synliggjort den statsfeminism med tillhörande propaganda­maskineri som för närvarande gäller här i landet. Det är ett maskineri där manshatande radikalfeminister utan historisk förankring, samverkar med journalister som inte begriper journalistikens kritiska uppgift och medlemmar av rättsväsendet som gör karriär på numera lagstadgad jämställdhet.

Ett maskineri som ser vanliga svenska män som potentiella våldtäktsmän och som redan dömt Julian Assange för sexbrott, innan någon rättegång ägt rum. På så sätt har mannen med status som rockstjärna förvandlats till en av världens mest jagade män.

Den fria feminismen kidnappades i slutet på 1980-talet, avväpnades och döptes om till jämställdhet och införlivades i maktapparaten. Jämställdhet upphöjdes till statlig norm och ideologi och blev en karriärstege inte minst inom politiken, byråkratin och rättsväsendet.

Många av urfeministerna försvann till universiteten och blev elitfeminister och gjorde kampen till vetenskap. Könet blev genus och måltavlan var inte längre statsapparaten utan svängde över mot männen som kön och sexuella varelser. Den rådande totalitära könsideologin anammades också av många traditionella medier som går statens ärenden."

Jag är böjd att hålla med Bergman och Carlgren. Fallet Assange visade prov på Statsfeminismen med tillhörande propagandamaskineri och nog finns ett samarbete mellan manshatande radikalfeminister och svenska journalister, inte sant? Kvinnosaksrörelsen kidnappades också mycket riktigt i slutet av 80-talet och början av 90-talet av före detta kommunister som efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps anammade feminismen. Feministisk ideologi maskerades till vetenskap i form av så kallad genusvetenskap.

Så sent som igår kväll publicerade Dagens Nyheter en uppföljning av måndagens debattartikel. I aktuell debattartikel gav debattörerna Clas Borgström en rejäl känga.

Dagens Nyheter:

"Tyvärr vill inte Borgström erkänna att han själv ingår i statsfeminismens propagandamaskineri, bl a som f d JämO. Han tycker att det är pinsamt att vi nämner ordet statsfeminism."

"I vår artikel hävdar vi att när den fria feminismen kidnappades och blev till statlig jämställdhet blev den också en karriärstege för politiker och tjänstemän utan historisk förankring och kunskap om feminismen.
Claes Borgström själv är ett ypperligt exempel på detta. Han utsågs till JämO, för att sedan bli Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor. En person som ska verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, samtidigt som han hävdar att ALLA män bär en kollektiv skuld för våldet mot kvinnor."

Claes Borgström torde utan tvivel i första hand vara statsfeminist och i andra hand målsägarbiträde. Borgström politiska agenda låg också till grund för hans förfrågan om att få bli målsägarbiträde åt kvinnorna i fallet Assange. Att Borgström en gång i tiden liknande svenska män vid talibanerna i Afghanistan och att han påförde alla män kollektiv skuld för allt kvinnovåld i samhället måste ses i ljuset av en statsfeminists politiska strävan att urholka landets rättssäkerhet.

Ta även del av mina blogginlägg om fallet Assange nedan. Statsfeminismens inblandning i fallet Assange åskådliggörs än mer i blogginlägget "Irmeli Krans, i Statsfeminismens hemliga tjänst?". I aktuellt blogginlägg påvisas sambandet mellan radikalfeministerna i Feministiskt initiativ och polisen som tog upp anmälan mot Assange gällande sexualbrott. Polisen Irmeli Krans är feminist och socialdemokrat. Målsäganden Anna Ardin är feminist och socialdemokrat. Målsägarbiträdet Claes Borgström är feminist och socialdemokrat. Fattas bara att åklagaren och domstolens domare och nämndemän är feminister och socialdemokrater.


Dagens Nyheter:
"Fallet Assange ett hot mot den svenska rättsstaten"
"Assange fick klartecken att lämna Sverige"

Tidigare inlägg i samma tema:
Dokumentären Sex, Lies and Julian Assange på YouTube
Irmeli Krans, i Statsfeminismens hemliga tjänst?
Helt rätt att bevilja Julian Assange asyl
Etikett: Claes Borgström

Inga kommentarer: