fredag, maj 23, 2008

Till minne av David Reimer

Jag skrev redan 2004 ett blogginlägg om David Reimer. Reimer genomgick som barn ett könsbyte till följd av en misslyckad omskärelse. En genusforskare vid namn John Money ansåg att människans könsidentitet utgjorde en konsekvens av uppfostran och inte av människans biologiska arv. En inställning som även Feministiskt initiativs, tillika Lunds universitets professor i genusvetenskap, Tiina Rosenberg visade prov på i en TV4-intervju en gång i tiden. Tillbaka till Reimers tragiska öde. Moneys villfarelse tog en fasansfull vändning i samband med att Reimer inträdde i puberteten. Reimer avfärdade sin onaturliga könsidentitet och försökte förgäves att återgå till att vara man. Moneys experimenterande med Reimers könsroll fick Reimer att slutligen begå självmord. Reimers livsöde borde utgöra en varningsklocka i en tid då man stundom måste utstå ovetenskapliga påståenden om att människans könsidentitet inte på förhand vore förutbestämd.

CBC News:

"He was a victim of a bizarre gender experiment. A boy forced to live his childhood as a girl."

"Dr John Money, a sociologist from Johns Hopkins University, who had a radical idea, that boys could be raised as girls, that nurture was stronger than nature."

YouTube:
Botched Circumcision - David Reimer 1965-2004

CBC News:
The boy who lived as a girl

Tidigare inlägg i samma tema:
David Reimer, ett ideologiskt experiment

Bloggar.se:
, , , , , , ,

Inga kommentarer: