onsdag, juli 11, 2007

Eva Lundgren om Fossmos profetior

Eva Lundgren borde bli utsedd till årets folkförvillare av Vetenskap och Folkbildning, VoF. I och med att Lundgrens pseudovetenskapliga forskning om mansvåld blev underkänd av oberoende vetenskapsmän och i och med att Uppsala universitet valde att avveckla hennes roll som politisk kommisarie så övergick Lundgren till att samarbeta med livstidsdömde Helge Fossmo.
Idag medverkade Lundgren i Expressen med anledning av Fossmos senaste populistiska utspel.

Eva Lundgren i Expressen:

"Jag har profetiorna, jag vet att de är äkta"

Inte nog med att hon tillgodogjorde sig Fossmos profetior, hon bevisade tydligen även profetiornas äkthet, vilket utan tvekan utgjorde en mäkta imponerande vetenskaplig insats. Lundgrens senaste insikt borde onekligen utgöra ett av världshistoriens största vetenskapliga framsteg. Lundgrens vetenskapliga bevis torde dock låta vänta på sig, förmodligen i all evighet. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, utgick åtminstone tidigare nästan uteslutande från Lundgrens pseudovetenskapliga resonemang i organisationens verksamhet.

Expressen:
Eva Lundgren: Jag har profetiorna, jag vet att de är äkta

Tidigare inlägg i samma tema:
Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd
Guillou om Lundgrens genusforskning

Inga kommentarer: