tisdag, januari 29, 2008

Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt tilldelade Feministiskt initiativ 400 000 kr i etableringsbirag. Delegationens bedömning utgjorde en felaktig bedömning av kommitténs regelverk. I svensk författningssamling, SFS 2005:1089, framgick nedanstående krav på sökanden.

Svensk författningssamling, Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering, paragraf 9:

"Bidrag får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer. Med politiska partier avses i denna förordning partier som är representerade i riksdagen samt föreningar eller sammanslutningar av väljare som avser att under särskild beteckning ställa upp i allmänt val. "

Delegationens vantolkning av ovanstående paragraf möjliggjorde Feministiskt initiativs bidragsmygel. Fi utnyttjade delegationens vansinniga tolkning och erhöll förtäckta partibidrag på 400 000 kr. Aktuell kommitté borde återkräva Fi:s bidrag med anledning av partiets utspel om att kandidera i såväl 2009 som 2010 års val. Svensk författningssamling föreskrev även krav på återbetalning, se nedan.

Svensk författningssamling, Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering, paragraf 25:

"Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag
1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller att bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta..."

Fi erhöll kommitténs bidrag på oriktig grund. Således borde kommittén kräva återbetalning av Fi:s etableringsbidrag.

Svensk författningssamling, Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering:
SFS 2005:1089 (*.pdf)

Tidigare inlägg i samma tema:
Pär Ström om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Expressen om Feministiskt initiativs bidragsfusk
Partistöd till Feministiskt initiativ
Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk
Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 personer
Maria Abrahamsson om Fi:s partistöd
Feministiskt initiativ, ett sista farväl?

Inga kommentarer: